Mednarodni dan prostovoljstva

Slovensko karitas v svoji mreži oblikuje preko 11.000 prostovoljcev. Prostovoljno delo v mreži 463 župnijskih, dekanijskih, 6 škofijskih in na Slovenski karitas je osnovni način delovanja Karitas. Prostovoljci so srčika Karitas in so zaradi neposrednega stika s potrebami ljudi v svoji okolici, razumljeni in spoštovani kot temeljni in nezamenljiv usmerjevalec in izvajalec karitativne dejavnosti. Organizacije Karitas na vseh ravneh strokovno in duhovno podpirajo ter spremljajo prostovoljce.

Karitas si prizadeva za stalno izobraževanje in izpopolnjevanje prostovoljcev z namenom osebnega oblikovanja ter večje strokovnosti, učinkovitosti in razvojne usmerjenosti pri reševanju stisk. Z rednimi seminarji priznanih strokovnjakov uresničuje svojo zavezo k usposobljenosti prostovoljcev na eni in zagovorništvu in pomoči ogroženih na drugi strani.

Sodelavci, prostovoljci Karitas obravnavamo ljudi v stiski kot svoje bistvene partnerje, spodbujamo jih čim večji samostojnosti in odgovornosti za svojo prihodnost. Prostovoljci posameznika v stiski opazijo, ga vidijo, podajo roko, prisluhnejo. So tisti, preko katerih gredo paketi s hrano, plačila položnic, spodbudne besede do posameznikov in družin v stiski. Karitas daje svoj glas in vsakovrstno oporo tistim, ki so odrinjeni na rob družbe.

Zagovorništvo in pomoč jim omogočata, da skupaj najdemo pot pozitivnih do sprememb v njihovem življenju. S tem ohranijo, oziroma si povrnejo samospoštovanje in dostojanstvo vsakega človeka.

Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva se vsem prostovoljcem Karitas iskreno zahvaljujemo za njihovo nesebično pomoč in odprtost do sočloveka v stiski.

 

Imre Jerebic,
generalni tajnik Slovenske karitas