Tek podnebne solidarnosti po OŠ, SŠ in vrtcih v šolskem letu 2014/15

S pretečenimi kilometri zgrajenih 5 krogov podnebne solidarnosti okoli Zemlje

Na Slovenski karitas smo tudi v šolskem letu 2014/15 povabili vse slovenske šole in vrtce k izvedbi »Teka podnebne solidarnosti« preko katerega skupaj z mladimi in tudi posameznimi odraslimi s pretečenimi kilometri gradimo kroge solidarnosti okoli našega planeta že od leta 2011 dalje. V tem šolskem letu je tek potekal v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve RS v okviru Evropskega leta za razvoj 2015, ko smo še posebej želeli ozavestiti javnost v Sloveniji o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja – o tem zakaj je pomembno in potrebno, da tudi Slovenija pomaga in podpira daljnoročne razvojne projekte  v najrevnejših državah sveta.

Osebni namen teka ucenk v OS KuzmaV 90 vrtcih in šolah, ki so se v preteklem letu odvali našemu vabilu so ob pomoči 213 mentorjev najprej potekale delavnice ozaveščanja o problematiki podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki ter o naši globalni soodvisnosti in odgovornosti v povezavi s to problematiko. Ob tem je bilo poudarjeno, da moramo skrbeti za naše okolje in ga ne onesnaževati, ker na ta način pomagamo tudi vrstnikom v Afriki. 8.754 mladih ter 1.729 učiteljev, vzgojiteljev in sorodnikov mladih je po izvedbi delavnic v sklopu različnih dogodkov na šoli (športne vzgoje, eko dni ipd.) teklo v znamenju solidarnosti do ljudi v državah v razvoju, še posebej v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so sami s svojim načinom življenja najmanj prispevali k le-tem in čutijo hude posledice pri zagotavljanju osnovnih potrebščin kot sta pitna voda in hrane ter na svojem zdravju. Ob tem si je vsak izbral svoj osebni namen teka, komu bo namenil svoj trud in pretečene kilometre. V šolskem letu 2014/15 so ti mladi skupaj z 48 posameznimi maratonci, ki so tekli v okviru ljubljanskega in berlinskega maratona, pretekli kar 53.526 km.

V Vrtcu Sentjur, enoti PrevojeKot omenjeno smo z izvedbo »Teka podnebne solidarnosti« po šolah, vrtcih in na javnih dogodkih začeli v letu 2011, in sicer v okviru mednarodnega projekta ozaveščanja »V smeri podnebne pravičnosti v državah v razvoju s poudarkom na podsaharski Afriki«. V 5-ih letih nam je v znamenje solidarnosti skupaj uspelo preteči že neverjetnih 206.766 km. Krog solidarnosti okoli planeta Zemlje je tako sklenjen že petič, saj smo v znamenje solidarnosti pretekli že 5,16 dolžin ekvatorja (obseg meri 40.075 km). Skupaj je teh letih teklo za podnebno solidarnost preko 45.000 mladih in odraslih iz Slovenije, kar je zares vse pohvale vredno. Več o teku v preteklih letih najdete na podstraneh https://www.karitas.si/mednarodna-pomoc/podnebne-spremembe1/tek-podnebne-solidarnosti/.

Nekaj misli sodelujočih mladih iz šol in vrtcev v preteklem letu v povezavi z njihovim osebnim namenom teka:

»Pri urah športa smo z veseljem hodile na tek. Mislile smo na tiste ljudi v Afriki, ki morajo vsak dan prehoditi veliko kilometrov, da pridejo do vode. Želele smo nabrati čim več kilometrov zato smo nekatere tekle tudi popoldan ali ob prostih urah. Voda nam pomeni življenje, zato bomo imele do nje bolj spoštljiv odnos in z njo varčevale.«  učenke 6. Razreda OŠ Antona Trstenjaka Negova.

»Tekli smo v solidarnosti do vseh otrok, vrstnikov, ki nimajo dovolj hrane za normalno preživetje in gredo zvečer lačni spat.« vzgojiteljica Nataša iz Vrtca Ormož. Več utrinkov s teka pa si lahko ogledate v spodnji razstavi.

Iz srca se zahvaljujemo vsem mentorjem, ki ste ali še izvajate Teke podnebne solidarnosti na vaši šoli ali v vrtcu in vsem mladim in odraslim, ki ste tekli za solidarnost!

Tudi v šolskem letu 2015/16 nadaljujemo z izvedbo teka po šolah in vrtcih. Vse učitelje in vzgojitelje vabimo k sodelovanju. Vsak lahko prejme brezplačna didaktična gradiva za izvedbo Teka podnebne solidarnosti. Pišite na [email protected].

Nekaj utrinkov s teka si lahko ogledate v spodnji razstavi:

VRTEC: Pretečeni Km
OŠ Bistrica ob Sotli, Enota vrtec Pikapolonica  JPG JPG JPG PDF PDF 138
OŠ Gabrovka-Dole, Vrtec čebelica 210
OŠ in vrtec Apače PDF 15
OŠ in vrtec Apače, enota Stogovci
OŠ Markovci, enota Vrtec 86
OŠ Stopiče – Vrtec Stopiče 102
Podružnični vrtec Drežnica
VIZ Vrtec Ormož PDF 149
Vrtec Bled 177
Vrtec Dolž PDF PDF
Vrtec dobrega pastirja 146
Vrtec Hrastnik
Vrtec Hrastnik- Enota Dolinca PDF PDF PDF PDF 325
Vrtec Hrastnik- Enota Sonček 202
Vrtec Ivanjkovci   MP3 7
Vrtec Jarenina 18
Vrtec Kokrica, Vrtec pri OŠ Franceta Prešerna Kranj 61
Vrtec La Coccinella Piran 72
Vrtec Lendava – DE Gaberje PDF 26
Vrtec Ljutomer 100
Vrtec Metlika 209
Vrtec Miklavž pri Ormožu 24
Vrtec Pedenjped, Enota Kašelj PDF PDF 97
Vrtec Posavec
Vrtec pri OŠ J. Kersnika Brdo, VVE Medo 135
Vrtec pri OŠ Prežihovega Voranca Bistrica 68
Vrtec pri OŠ Radlje 395
Vrtec pri OŠ Ribnica na Pohorju 17
Vrtec pri OŠ Žirovnica PPS 58
Vrtec Sele 12
Vrtec Slovenske Konjice; dislociran oddelek v KS Žiče 14
Vrtec Šentjur – Enota Blagovna 30
Vrtec Šentjur – Enota Prevorje JPG 13
VVZ Kekec, Enota Pika Šmarje-Sap 35
VVZ Radovljica, Enota Posavec 34
VVZ Radovljica, Vrtec Brezje 74
Župnijski zavod sv. Jurija Stara Loka, Vrtec Mala cvetka 43
OSNOVNA ŠOLA: Pretečeni Km
DOŠ I Lendava, POŠ Gaberje
IV. OŠ Celje 282
Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica
OŠ Brežice 4.428
OŠ Bankovci
OŠ Bičevje
OŠ Borcev za severno mejo Maribor 269
OŠ Bratov Letonja
OŠ Brinje Grosuplje, PŠ s prilagojenim programom Grosuplje 272
OŠ Col 148
OŠ Col, PŠ Podkraj JPG 60
OŠ Črna na Koroškem
OŠ Črna na Koroškem, PŠ Žerjav
OŠ Dobravlje, PŠ Črniče 12.069
OŠ Dobravlje, PŠ Vipavski Križ 1.726
OŠ Dr. Antona Trstenjaka Negova  JPG PDF 547
OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, PŠ Srednja vas in vrtec Srednja vas 911
OŠ F. S. Finžgarja, PŠ Begunje
OŠ Franca Rozmana Staneta 493
OŠ Franja Malgaja Šentjur, POŠ Blagovna 269
OŠ Gustava Šiliha Laporje 270
OŠ Helene Puhar Kranj 708
OŠ Idrija 1.880
OŠ Idrija, PŠ Godovič
OŠ Ig 258
OŠ in vrtec Apače
OŠ Ivana Babiča – Jagra Marezige 1.334
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, POŠ Cven   PDF 75
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 336
OŠ Jelšane in vrtec  PDF PPS 66
OŠ Koroški Jeklarji 3.366
OŠ Krog 96
OŠ Kuzma 64
OŠ Log Dragomer, PŠ Bevke 136
OŠ Log-Dragomer
OŠ Miklavž na Dravskem polju  PDF 577
OŠ Mokronog 3.964
OŠ Notranjski Odred Cerknica 2.402
OŠ Ormož 491
OŠ Podgora Kuteževo 136
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
OŠ Polhov Gradec
OŠ Polzela 1.120
OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, PŠ Ribno PDF 106
OŠ Roje   PDF PDF 235
OŠ Rovte
OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, PŠ in vrtec Ceršak PDF 109
Oš Sivnica pri Celju, PŠ Loka pri Žusmu 156
OŠ Srečka Kosovela Sežana, PŠ Lokev
OŠ Staneta Žagarja Lipnica PDF 577
OŠ Stična, PŠ Zagradec
OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Mestinje PDF 85
OŠ Šmihel, PŠ Birčna vas 150
OŠ Šturje Ajdovščina
OŠ Velika dolina 252
OŠ Veliki Gaber
OŠ Vižmarje Brod 170
OŠ Vodice 2.751
OŠ Voličina 431
OŠ Žužemberk, PŠ Dvor
Podružnica Bohinjska Bela 138
POŠ Bočna
POŠ Šentjošt
PŠ Dol pri Hrastniku PDF 161
PŠ Mlinše 99
PŠ Šentrupert
PŠ Št. Jurij 494
SREDNJA ŠOLA: Pretečeni Km
Biotehnični center Naklo
Dijaški dom Maribor in NK Maribor 82
Ekonomska šola Celje, Gimnazija in SŠ 901
Gimnazija in SŠ Rudolfa Maistra Kamnik
Gimnazija Jesenice 1.241
Mladinski dom Maribor, Enota 4 PDF 254
Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica 1.015
SŠ za gradbeništvo in varovanje okolja
Šolski center Celje, Gimnazija Lava 1.095
DRUGI TEKI: Pretečeni Km
Ljubljanski maraton (sodelavci Ministrtva za zunanje zadeve RS) 136
Berlinski maraton (državljani Slovenije) 1.806