Tek podnebne solidarnosti v šolskem letu 2013/14

IMG_7023Na Slovenski karitas smo na žejo številnih učiteljev in vzgojiteljev tudi v tem šolskem letu, slovenske vrtce in šole ponovno povabili k izvajanju »Teka podnebne solidarnosti« s pomočjo katerega gradimo kroge solidarnosti okoli našega planeta. Na naše vabilo se je letos odzvalo kar 64 osnovnih in 9 srednjih šol ter 33 vrtcev, poročilo o pretečenih kilometrih pa smo prejeli iz skupaj 64 vrtcev in šol.

V jesenskih in/ali spomladanskih mesecih so v šolah in vrtcih najprej potekale delavnice ozaveščanja o problematiki podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki in o naši globalni soodvisnosti in odgovornosti v povezavi s tem. Na podlagi izvedenih delavnic je teklo 4.891 mladih ter 725 učiteljev, vzgojiteljev in sorodnikov mladih z namenom solidarnosti do ljudi v državah v razvoju, predvsem v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo. Ob tem si je vsak izbral svoj osebni namen, komu bo namenil svoj trud in pretečene kilometre. V letošnjem šolskem letu jim je skupaj uspelo preteči še dodatnih 33.764,6 km, kar pomeni, da nam je od leta 2011 naprej, ko smo začeli z izvedbo Teka podnebne solidarnosti, po šolah in tudi na javnih dogodkih, kot je Ljubljanski maraton, Študentski tek na grad, skupaj uspelo preteči kar 152.479,48 km, kar je odlično! Krog solidarnosti okoli planeta Zemlje je tako sklenjen že skoraj četrtič, saj smo v znamenje solidarnosti pretekli že 3,8 dolžin ekvatorja (obseg ekvatorja meri 40.075 km). Več o teku v preteklih letih najdete na podstraneh https://www.karitas.si/mednarodna-pomoc/podnebne-spremembe1/tek-podnebne-solidarnosti/.

Maša tek solidarnosti in piknik 088Nekaj misli sodelujočih mladih iz šol v tem letu v povezavi z njihovim osebnim namenom teka:

»Tečem, da bi imeli vsi otroci v Afriki dovolj hrane in da bi lahko živeli tako kot mi.«

»Tečem v solidarnosti z otroci, ki živijo v pomanjkanju pitne vode.«

»Na naši šoli smo tekli za dečka Nangira iz Kenije, za ljudi v Afriki, za koze, za čisto naravo …«

Da pa bi bila solidarnost do našega planeta in vseh prebivalcev, ki živimo na njem konkretna, so se mladi v okviru delavnic odločili tudi, kaj bodo delali v svojem, da bo naše okolje in tudi zrak okoli nas čistejši.

Tudi v prihajajočem šolskem letu (2014/15) bomo nadaljevali s to aktivnostjo po šolah, še posebej v letu 2015, ko bo potekalo Evropsko leto za razvoj. V tem letu se zaključi obdobje izvedbe razvojnih ciljev tisočletja in se bo pripravil nov mednarodni program za pomoč državam v razvoju, kjer je revščina še ogromna.

Iz srca se zahvaljujemo vsem mentorjem, ki ste izvedli Teke podnebne solidarnosti na vaši šoli ali v vrtcu in vsem mladim in odraslim, ki ste tekli za solidarnost! Upamo, da se nam pridružite zopet v novem šolskem letu.

Nekaj utrinkov s teka si lahko ogledate v spodnji razstavi:

VRTEC: Pretečeni Km
Dječji Vrtić Opatija 2
OŠ in Vrtec Apače 6
OŠ Benedikt, Enota Vrtec Benedikt
OŠ Stopice – Vrtec Stopiče 141
Otroški Vrtec Metlika 176
VIZ Vrtec Ormož 57
Vrtec Agata 66
Vrtec Agata Poljane, Enota Javorje 17
Vrtec Bled 202
Vrtec Benedikt
Vrtec Bled, Enota Bohinjska Bela 32
Vrtec Hrastnik  PPS 576
Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica PDF 8
Vrtec La Coccinella Piran 35
Vrtec Lendava – DE Gaberje PDF 27
Vrtec Levček Pri OŠ Podbočje 5
Vrtec Medo 75
Vrtec Pedenjped, Enota Kašelj PDF 127
Vrtec Podlehnik Pri OŠ Podlehnik
Vrtec pri OŠ Prežihovega Voranca Bistrica 52
Vrtec pri OŠ Ribnica Na Pohorju, Skupina Iskrice 13
Vrtec pri OŠ Žirovnica PDF 155
Vrtec Radovljica, Enota Posavec 29
Vrtec Ravne na Koroškem 107
Vrtec Ravne na Koroškem, Enota Ajda
Vrtec Sočni žarek Velike Lašče
Vrtec Sončnica Veliki Gaber 83
Vrtec Šentjur PDF 135
Vrtec Šentjur – Enota Blagovina 90
Vrtec Šentjur – Enota Prevoje 49
VVZ Kekec Grosuplje, Enota Pika Šmarje – Sap 29
VVZ Slovenj Gradec, Oddelek Sele
Vzgojnovarstveni Zavod Radovljica
Vzgojnovarstveni Zavod Radovljica, Vrtec Radovljica
Vzgojnovarstveni Zavod Radovljica, Vrtec Brezje
ŠOLA: Pretečeni Km
Dvojezična Osnovna Šola II. Lendava PDF 50
IV. OŠ Celje 414
OŠ Bičevje 379
OŠ Borcev Za Severno Mejo Maribor 481
OŠ Dobravlje, PŠ Črniče 6555
OŠ Dobravlje, PŠ Vipavski Križ 1249
OŠ F.S.Finžgarja, POŠ Begunje 282
OŠ Frana Kocbeka, POŠ Bočna PDF 6975
OŠ Franja Malgaja, POŠ Blagovna PDF 252
OŠ in Vrtec Apače 3960
OŠ Ivana Babiča Jagra – Marezige 885
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, POŠ Cven 30
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 132
OŠ Ivana Kavčiča, PŠ Mlinše 106
OŠ Jelšane PDF 74
OŠ Miklavž Na Dravskem Polju PPS 415
OŠ Nove Fužine PDF 284
OŠ Prof. Dr. Josipa Plemlja Bled, PŠ Bohinjska Bela 135
OŠ Renče-Poš Bukovica PDF 570
OŠ Roje 125
OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, PŠ Ceršak 104
OŠ S. Kosovela Sežana, PŠ Lokev 56
OŠ Slivnica Pri Celju, PŠ Prevorje 43
OŠ Šmihel, PŠ Birčna Vas 190
OŠ Tišina 494
OŠ Toneta Pavčka 2535
OŠ Velika Dolina 312
OŠ Veliki Gaber 451
OŠ Vižmarje Brod 568
OŠ Vodomat 707
OŠ Voličina 401
POŠ in Vrtec Srednja Vas V Bohinju 686
PŠ Loka Pri Žusmu 105
Vincenzo E Diego De Castro Pirano, PŠ Lucija 42
Mladinski dom Maribor, Enota 4 PDF 365
Strojna, prometna in lesna šola Nova Gorica 788

V sledečih vrtcih pa so vzgojitelji izvedli le delavnice ozaveščanja »Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti«, ki so bile podlaga tekom:

Vrtec Mavrica Brežice PDF
Vrtec Sončni žarek Velike Lašče PDF1  PDF2  PDF3  PDF4