Karitas sprejema hrano v centralna skladišča škofijskih Karitas iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim

Slovenska karitas, v obdobju od 1. do 30. septembra 2019, v šest centralnih skladišč (ŠK Ljubljana, NŠK Maribor, ŠK Celje, ŠK Koper, ŠK Murska Sobota in ŠK Novo mesto) sprejema še zadnjo tretjo dobavo prehrambnih artiklov za letošnje leto, ki jo je zagotovilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pomoč poteka v okviru Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014 -2020 in je sofinanciran iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Po prejemu vseh artiklov bodo sodelavci Karitas pričeli z razvozom na več kot 300 razdelilnih mest preko cele Slovenije. Na razdelilnih mestih bo več kot 3.500 prostovoljcev pripravljalo in razdeljevalo pakete pomoči za posameznike in družine, ki zaradi nizkih dohodkov nimajo dovolj sredstev za vsakdane preživetje. S tem ukrepom so pomoči potrebnim zagotovljeni artikli osnovne hrane: pšenična moka TIP 500, testenine, brušen dolgozrnati riž, UVT mleko, jedilno rafinirano sončnično olje ter konzervirana zelenjava – fižol in pelati.

V letu 2019 bo tako Slovenska karitas v treh dobavah prejela v vseh šest centralnih skladišč škofijskih Karitas 1.974 ton prehrambnih artiklov v skupni vrednosti 1.535.057,00 €. Od tega:

  • 250 t pšenične moke TIP 500,
  • 179 t testenin,
  • 242 l sončničnega olja,
  • 969 l UVT mleka,
  • 118 t riža,
  • 113 kg konzervirane zelenjave – fižola,
  • 103 kg konzervirane zelenjave – pelati.

Prva in druga dobava prehrambnih artiklov sta bili izvedeni meseca februarja in aprila v deležu vsaka po 30% in zadnja tretja dobava bo nekoliko večja in bo z njo prejeto 40 % vseh prehrambnih artiklov.

Izvajanje zgoraj omenjene dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v obdobju 2017-2020 se zaključuje. Prehrambni artikli iz omenjenega ukrepa bodo v celoti do konca meseca septembra dostavljeni v centralna skladišča vseh škofijskih Karitas. Vsa dodeljena hrana mora biti distribuirana na razdelilna mesta in v celoti razdeljena končnim prejemnikom do 31.3.2020.