Karitas 11.262 otrokom pomagala s šolskimi potrebščinami v skupni vrednosti 458.862,00 EUR

ZVOČNI POSNETEKE

V letošnjem poletju so do konca avgusta škofijske Karitas v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Celju, Murski Soboti in Novemu mestu pomagale 11.262 socialno ogroženim šolarjem, osnovnošolcem in dijakom, iz 6.087 družin. Skupaj je pred začetkom šolskega leta vrednost pomoči na škofijskih Karitas v obliki paketov šolskih potrebščin ter bonov in naročilnic, predvsem za nakup delovnih zvezkov, znašala 458.862,00 EUR. Podatki o pomoči s šolskimi potrebščinami so za obdobje do začetka šolskega leta, pomoč pa poteka preko celega leta. V lanskem letu je do konca leta skupaj s pomočjo župnijskih Karitas zajela skoraj 12.000 otrokin glede na število prošenj pričakujemo, da bo letos otrok še več, še posebej zaradi stisk ob poplavah. Tako smo posebno pozornost namenili tudi 1.157 otrokom iz poplavnih območij, ki so v teh okoliščinah še posebej ranljivi. Tovrstno pomoč s šolskimi potrebščinami in ostalimi stroški povezanimi s šolo, bomo na teh območjih v nadaljevanju še okrepili.       

   
Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas: Družine s šoloobveznimi otroki, ki so v stiski, so pred pričetkom novega šolskega leta prejele pomoč v obliki paketov s šolskimi potrebščinami oz. bonov in naročilnic predvsem za nakup delovnih zvezkov. Večji del pomoči je bil realiziran z zbranimi sredstvi v akciji Otroci nas potrebujejo, v kateri se je do sedaj zbralo 188.620,50 EUR, z zbranimi 59.000 zvezki v akciji Pokloni zvezek. Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je prispevala 103.000 EUR. Preostala sredstva so se zbrala v manjših lokalnih akcijah, del sredstev je prispevala tudi Fundacija Radia1.  
Posebno pozornost v pomoči letos namenjamo družinam s šoloobveznimi otroki, ki so jih prizadele poplave. Številne družine so ostale brez vsega, učenci in dijaki tudi brez šolskih potrebščin. »Družini z dvema srednješolkama so poplave popolnoma uničile stanovanjsko hišo, vso opremo in dva avtomobila. Mama je zaposlena čez mejo, skrbi jo kako bo z njeno zaposlitvijo, saj zaradi neprevoznosti cest in brez avta ne more na delo. Boji se, da bo ostala brez službe.« To je le ena izmed zgodb družine, ki smo jim pomagali pri nakupu šolskih potrebščin, da bo vstop v novo šolsko leto srednješolk čim bolj običajen. Podobne zgodbe je doživelo tudi 915 učencev in 242 dijakov, ki jim je Karitas že pomagala s šolskimi potrebščinami, boni ali naročilnicami.

Posebna oblika pomoči pri stroških za šolo so tudi Botrstva za otroke, v katera je vključenih 210 otrok. Izvajajo se na škofijskih Karitas v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Poleg šolskih potrebščin vsako leto med šolskim letom približno 1.700 otrok prejme tudi denarno pomoč pri plačilu prehrane, obšolskih dejavnosti in sprotnih potreb za šolanje.

Začetek šolskega leta za mnoge socialno ogrožene družine predstavlja hudo finančno breme. Stroški za šolske potrebščine in delovne zvezke za posameznega osnovnošolca, še posebej v drugi in tretji triadi, lahko znašajo tudi več kot 250 EUR, kar je odvisno od šole in razreda. Finančna bremena se za starše mesečno nadaljujejo tudi med šolskim letom. Na Karitas se še posebej obračajo po pomoč družine, kjer imajo starši nizko plačo, zadolžene družine, družine z enim staršem in družine z več osnovnošolci ter brezposelne družine. Velikokrat pomoč potrebujejo tudi družine, ki za silo shajajo skozi leto in drugače ne prejemajo pomoči. Karitas v veliki meri pomaga tudi družinam, ki za las izpadejo iz javnih cenzusov pomoči. V sodelovanju z osnovnimi šolami socialno ogroženim otrokom poleg pomoči s šolskimi potrebščinami nekatere Karitas dodatno pomagajo tudi med letom z učno pomočjo, pomočjo pri plačilu različnih dejavnosti in položnic za prehrano. Pomoč na mnogih lokacijah usklajujemo s CSD in drugimi NVO. Dobro sodelujemo tudi s številnimi osnovnimi šolami.

Del pomoči se je zbral in razdelil tudi v materialni obliki v akciji Pokloni zvezek. Skupaj je bilo zbranih več kot 59.000 zvezkov za socialno ogrožene otroke v Sloveniji. Zbiranje zvezkov je potekalo v 264 osnovnih šolah in 129 vrtcih v mesecu maju in juniju. Tako so otroci za svoje socialno ogrožene sovrstnike zbrali več kot 33.000 zvezkov in v vrtcih dodatno še 800 novih tempera barvic. Akcija Pokloni zvezek je bila že četrto leto zapored izpeljana tudi v papirnicah Office&More in galanterijah Bags&More, v katerih se je zbralo več kot 26.000 zvezkov.

Simon Dvornik, Škofijska karitas Novo mesto: Pomoč razdeljujemo preko prostovoljce Karitas, ki družine s šoloobveznimi otroki spremljajo preko celega leta in ko zaznajo stisko, jim nudijo pomoč. Drugi način je preko psihosocialne pomoči – socialni delavci Karitas dolgoročno spremljajo družine in jim v okviru tega nudijo šolske potrebščine, svetovanje, spremljanje. V letošnjem letu zaznavamo posledice draginje, kar predstavljana, da so se na nas s prošnjo obrnile družine z zapodenimi starši, z nizkimi prihodki, ki so izvzeti iz kakršnih koli državnih pomoči in jim je veliko breme nakup šolskih potrebščin in drugi nepričakovani izdatki. Tako bomo letos še posebej pozorni na njih in jim vsaj malo lajšali finančna bremena.

Veronika Tumpej, svetovalna delavka OŠ Janka Kersnika Brdo: Šola je pomemben varovalni dejavnik, ki lahko omili marsikatero stisko otrok in družin, tudi materialno. Pri delu opažam, da so slednje v veliki meri skrite in jih tudi ob vsakodnevnih stikih z otroki včasih težko zaznamo. Starši se trudijo, da otrokom nudijo vse možnosti in šele, ko tega ne zmorejo več, se obrnejo tudi na nas. Večinoma pa za stiske izvemo mimogrede iz pogovora s starši, ki se na nas obrnejo zaradi drugi težav npr. otrokovih čustvenih stisk, učnih težav ipd. Ravno v osebnem stiku s starši stigmo lažje premostimo, saj staršu poskušamo dati vedeti, da finančne težave nikakor niso merilo njihove vrednosti, temveč le splet okoliščin. Danes se to lahko zgodi meni, jutri tebi … Vsi se kdaj znajdemo v stiski in ni sramotno, če se takrat obrnemo po pomoč in za svoje otroke poskrbimo na tak način. Starši ob tem večinoma sprejmejo ponujeno pomoč, med nami se spletejo tudi bolj osebne vezi in prejete pomoči se veselimo skupaj z njimi, sploh pa olajšanje njihove trenutne stiske. Staršem poskušamo pomagati pridobiti pomoč tudi iz drugih virov (npr. jih povezati z neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na tem področju, jim pomagati pri izpolnjevanju vlog). O vseh možnih oblikah pomoči pa v splošnem poskušamo vse starše čim bolj informirati na roditeljskih sestankih, preko elektronske pošte, šolske spletne strani. Tako starši vedo, da pomoč obstaja in kako jo pridobiti.

Jure Sešek, radijski voditelj: Na Radiu Ognjišče smo se odločili, da pristopimo k reševanju teh stisk povezanih z otroki s poplavljenih področij z dobrodelnim koncertom pri katerem je Orkester slovenske policije pristopil k dobremu delu. V sodelovanju s Karitas s katero smo pripravili že vrsto dobrodelnih akcij v zaupanju, da dobro srce poslušalcev, ki so nagovorjeni v teh tednih z različnih strani, tudi mi želimo dodati nekaj lepega v ta zapleten, skrbi poln lonec ob začetku šolskega leta. V ta namen pripravljamo dobrodelni koncert za nakup šolskih potrebščin, predvsem šolskih torb otrokom s poplavljenih območji.Ko smo z radijskimi sodelavci z mikrofonom in lopato odšli pomagat na ta prizadeta območja smo zaznali te stiske v družinah, tudi stiske s pogledom na prvi september. S strani tamkajšnjih župnijskih in škofijskih Karitas smo slišali zgodbe o skladiščih, ki so bila že polna šolskih potrebščin v pomoč otrokom, pa je voda vse to odnesla. Da pa nebi odnesla še upanja, pripravljamo koncert v Studencu pri Domžalah. Predstava Martina Krpana namenjena predvsem mladim družinam, predstava nekoga, ki pokaže kako naprej v stiski. Dobro premaga slabo, da ne obupaj, čeprav si sam proti enim velikim skrbem. Želimo, da bi sporočilo, podkrepljeno z zbranimi darovi, prišlo do vseh tistih, ki so v stiskah v teh dneh. Vabljeni v Studenec v soboto, 2. 9. 2023 ob 17ih.

Ermin Golubovič, vodja programa za šolo v poslovalnicah Bags&More, Office&More S Slovensko karitas uspešno sodelujemo že več let z različnimi dobrodelnimi aktivnostmi. Že nekaj let v juniju in juliju v njihovi akciji Pokloni zvezek in ob koncu leta z našo Darilo za prijatelja, ko jim darujemo božična darilca za otroke. Zadnji dve leti se je s stališča darovanih sredstev za najbolj uspešno akcijo izkazala Pokloni zvezek. Lani smo darovali 13.000 šolskih zvezkov, letos pa kar 26.000. To dobrodelno akcijo izvajamo v poslovalnicah, in sicer na način, da črtaste šolske zvezke ponudimo po zelo ugodni ceni in se tako odrečemo svojemu prihodku. Stranka, ki tak zvezek kupi, ga nameni akciji Pokloni zvezek. Najbolj pomembno delo dobrodelne akcije izpeljejo naše prodajalke, saj jo one predstavijo vsaki stranki pri blagajni. Letos bomo sodelovali tudi pri dobrodelnem koncertu Radia Ognjišče za nakup šolskih potrebščin za šolarjem iz socialno ogroženih družin. S Slovensko karitas redno sodelujemo, saj se vsakič prepričamo, da gredo donacije v prave roke. Vsem nam gre za skupni cilj – pomagati najšibkejšim, to je otrokom in družinam, ki iz svojih stisk sami ne najdejo poti.

Akcija zbiranja sredstev v dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo se bo nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih, saj Karitas osnovnošolcem pomaga tudi med celim šolskim letom. Še vedno pa zbiramo nove, velike črtaste zvezke ali tempera barvice, ki jih je mogoče oddati na najbližji Karitas, ali finančna sredstva za pomoč otrokom na TRR:

Slovenska karitas           
Kristanova ulica 1           
1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214 0001 5556 761
sklic: SI00 3620
namen: Otroci nas potrebujejo.

Zbiranje sredstev preko celega leta poteka tudi prek SMS-sporočil s ključno besedo ZVEZEK5 na 1919, s katero prispevate 5 EUR.

Iskrena hvala vsem darovalcem za darovano pomoč otrokom, ki potrebujejo šolske potrebščine.

Peter Tomažič
generalni tajnik Slovenske karitas

????????????????????????????????????