Kaj je trgovina z ljudmi?

Evropska mreža za preprečevanje kriminala (EUCPN) skupaj s 24 evropskimi državami izvaja preventivno kampanjo na področju boja proti trgovini z ljudmi. Poleg Slovenije sodelujejo še Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Estonija, Finska, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Španija, saj ima trgovina z ljudmi pogosto čezmejne razsežnosti.

Sestavni del kampanje je tudi kratek informativni video:

Cilj kampanje je opozoriti potencialne žrtve trgovanja, da so ali lahko postanejo žrtve, in jih seznaniti z informacijami o tem, kje poiskati pomoč in zaščito. Hkrati kampanja sporoča žrtvam trgovine z ljudmi, da imajo vseevropske pravice, ki jih lahko uveljavljajo v vseh državah članicah Evropske unije. Te pravice obsegajo pomoč in podporo, zaščito, odškodnino, človekove pravice in pravice delavcev, pravico do obdobja razmisleka in prebivanja ter pravico do reintegracije.

VIR: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/boj-proti-trgovini-z-ljudmi/ozavescanje/