Izkoreninimo suženjstvo enkrat in za vselej!

Izjava Karitas ob med mednarodnem dnevu molitve in ozaveščanja proti trgovini z ljudmi.

Caritas Europa 8. februarja, na mednarodni dan molitve in ozaveščanja o boju proti trgovini z ljudmi, namenja posebno pozornost tej pereči globalni problematiki. V tem trenutku je na milijone ljudi po vsem svetu ujetih v različne oblike izkoriščanja, kar ustvarja velike dobičke kriminalnim združbam.

Obeležitev dneva je v letu 2015 postavil »Papeški svet za pravičnost in mir« in »Svet za pastoralno skrb migrantov« ter »Zveza vrhovnih predstojnic ženskih redovnih skupnosti«, ki pomagajo žrtvam trgovine z ljudmi.

Poglabljanje revščine milijonov in bogatenje peščice, je eden od ključnih dejavnikov, ki poganjajo na eni strani industrijo velikih dobičkov ter na drugi strani industrijo trpljenja ponižanih in razžaljenih posameznikov, ujetih v začaran krog sodobnega suženjstva.  Posebno pozornost velja nameniti otrokom, kateri so najbolj ranljivi, posebno ti, ki prihajajo iz vojnih ali post-konfliktnih območij, kot otroci brez spremstva staršev ali skrbnikov. Otroci odhajajo iz vojnih žarišč s sanjami in upi o lepšem življenju, toda nemalokrat na poti v neznani svet končajo kot prisilni delavci ali spolni sužnji. Oropani so otroštva in človeškega dostojanstva.

 »Stara sem bila 12 let, ko je družinska prijateljica obiskala moje starše. Povedala je, da pozna par v Parizu, ki bo dobil dojenčka in išče mladoletno varuško, ki bi skrbela zanj. Obljubili so mi, da bom dobila plačilo in da me bodo šolali. Mislila sem, da sanjam. Bila sem na poti v Francijo, da študiram«, je povedala Olivia, ki je bila 9 let izkoriščana v Parizu kot hišna sužnja, brez plačila in brez šolanja.

Mreža organizacij Karitas po vsej Evropi, med njimi tudi Slovenska karitas, aktivno deluje na področju neposredne pomoči žrtvam trgovine z ljudmi, tudi žrtvam kot je Olivia. Potrebno je zavedanje, da se niti Karitas niti civilna družba, sami ne zmoreta boriti proti izzivu svetovne brezbrižnosti, ki prispeva k obstoju pojava trgovine z ljudmi. Caritas Europa ob tej priložnosti zato poziva vse članice Evropske unije, da ratificirajo in izvajajo Konvencijo Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, ter da usmerjajo vse svoje moči k odpravi temeljnih vzrokov trgovine z ljudmi. Slovenija je Konvencijo ratificirala leta 2009 in postala s tem ena izmed prvih podpisnic le-te. S tem dejanjem je Slovenija sprejela vrsto obveznosti za učinkovit pregon trgovcev ter ustrezno zaščito žrtev.

 

Slovenska karitas je ob podpori in sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za notranje zadeve, aktivna na področju neposredne pomoči in oskrbe žrtev trgovine z ljudmi že vse od leta 2006. Vsako leto skupaj pomagamo vrniti človekovo dostojanstvo vsaj nekaj žrtvam trgovine z ljudmi. Del svojih aktivnosti namenjamo  tudi ozaveščanju mladih po osnovnih in srednjih šolah, strokovnih delavcev in širše laične javnosti o problematiki novodobnih oblik suženjstva. Na spletni strani je dostopen tudi kviz, kjer lahko mladi preverijo ali se s svojimi ravnanji lahko postanejo žrtve trgovine z ljudmi.  Dobro razvit most sodelovanja imamo prav tako z Uradom Vlade RS za komuniciranje preko katerega v letu 2016/2017 izvajamo projekt Bodi pozoren. Bodi previden., ki je namenjen učencem zadnje triade. Povezujemo se z mrežo Karitas v tujini (Coatnet, Caritas Europa, Caritas Internationalis, idr.) in s pristojnimi domačimi vladnimi in nevladnimi organizacijami na tem področju.

V Sloveniji je trgovina z ljudmi še vedno najbolj prepoznavna na področju spolnega izkoriščanja, vendar se vse bolj opaža porast izkoriščanja delavcev, prisilnega beračenja tujcev ter prisilnega dela. V primeru, da se zazna tovrstno izkoriščanje je potrebno takoj obvesti policijo. Za pomoč pa se žrtve lahko obrnejo na dežurno telefonsko številko Slovenske karitas: 031 470 151.

Hvala za objavo in lep pozdrav.

Imre Jerebic
generalni tajnik Slovenske karitas

 

Dodatne informacije na tel: 031 470 151.