Izjava ob Mednarodnem dnevu boja proti aidsu

Na Slovenski karitas želimo ob Mednarodnem dnevu boja proti aidsu slovenski javnosti ponovno sporočiti, da AIDS ni samo bolezen, ki ogroža življenje 35 milijonov ljudi po svetu, predvsem v revnejših državah, ampak je fenomen, ki tam vpliva na širšo družbeno strukturo – na zdravstvo, šolstvo, zaposlovanje, migracije in gospodarstvo in je močno povezan z revščino, ki jo pri obolelih in njihovih družinah še poglablja. Ob tem je pogosto prisotna tudi diskriminacija in stigmatizacija do okuženih s HIV, kar pa jim povzroča najhujšo bolečino.

V podsaharski Afriki, kjer živi 71 % vseh okuženih z virusom HIV na svetu, so še posebej ranljive skupine za to okužbo mladoletnice in mlajše ženske od 15 do 24 let ter otroci. Poročilo UNAIDSA-a za 2013 navaja podatke, da danes živi na svetu 3.2 milijonov otrok okuženih z virusom HIV, med njimi jih je 91 % v Afriki. Vsaki dve minuti se na svetu s HIV okuži 1 otrok. Večinoma se okužijo ob rojstvu ali preko materinega mleka. Le 54% nosečih HIV pozitivnih žensk ima med nosečnostjo dostop do zdravil, ki bi v 75 % lahko preprečile okužbo novorojenčkov. Razlogov za to je več, med njimi so revščina, šibek zdravstveni sistem in oddaljenost zdravstvenih centrov, strah nad nasiljem moža, če bi izvedel, da je žena HIV pozitivna in mnogi drugi. Brez tega zdravljenja nosečnic pa umre 1/3 okuženih otrok do svojega prvega leta starosti in ½ do drugega leta starosti.

Čeprav je bilo na mednarodni ravni v zadnjih letih narejenega veliko napredka v smeri preprečevanja okužbe in zdravljenja s HIV pozitivnih oseb in s tem tudi zmanjšanja smrtnosti obolelih za aidsom, pa je še vedno potrebno odpraviti ogromno vrzeli, da bomo prišli do nič novih okužb in nič smrti zaradi aidsa. Predsednik Caritas Internationalis, kardinal Oscar Rodrigueza Maradiaga pravi, da ta cilj lahko dosežemo predvsem z odgovornimi medosebnimi odnosi in posameznikovim vedenjem, vključno s spolno dejavnostjo znotraj stalne in zveste zakonske zveze med enim moškim in eno žensko ter prav tako z izogibanjem že uporabljenih injekcij. Potrebno je tudi vsem okuženim s HIV zagotoviti primerno zdravljenje, kajti še vedno le-tega ni deležno 22 mio. okuženih ljudi na svetu.

Caritas Internationalis že 27 let izkazuje »dejavno ljubezen in bližino Cerkve« do oseb, okuženih z virusom HIV in obolelih za aidsom. Karitas v več kot 100 državah po svetu, podpira projekte ozaveščanja in preventive pred okužbo s HIV (iste kanale obveščanja prebivalstva sedaj uporablja tudi za preprečevanje okužbe z ebolo), zagotavlja zdravila, primerno oskrbo ter podpira okužene s HIV in obolele za aidsom. Karitas veliko naredi tudi v smislu zagovorništva pri vladah, mednarodnih organizacijah ter farmacevtskih družbah, da bi dosegli univerzalni dostop do cenovno ugodnih in primernih zdravil za vse, ki jih potrebujejo.

Na tem področju smo dejavni tudi na Slovenski karitas. V zdravstvenih centrih v Afriki, ki ji v sodelovanju s slovenskimi misijonarji podpira Slovenska karitas, zdravstveni delavci pomagajo okuženim s HIV in obolelim AIDS-om, in sicer s testiranjem in zdravili. Izvaja pa se tudi redna preventivna zdravstvena vzgoja za prebivalstvo, da bi se preprečile nove okužbe. Preko trajne mesečne podpore v okviru akcije Karitas Z delom do dostojnega življenja v Afriki, pa slovenske družine podpirajo tudi družine v Burundiju in Ruandi, v katero so vključeni HIV pozitivni starši. Preko te akcije so le-ti dobili delo in plačilo zanj, kar je sicer za okužene osebe zelo težko. Na ta način lahko preživijo svoje družine in tudi sebe. Če imajo dovolj hrane, jim protiretrovirusna zdravila pomagajo, če je nimajo, ta zdravila ne delujejo in je njihovo zdravje zelo šibko.

Na solidarnost s trpečimi brati in sestrami zaradi aidsa nas je danes spomnil tudi papež Frančišek: »Izrazimo svojo bližino osebam, ki so okužene, še posebno otrokom, bližino, ki je po tihem prizadevanju številnih misijonarjev in delavcev zelo konkretna. Molimo za vse, tudi za zdravnike in raziskovalce. Vsakemu bolniku, nobeden ni pri tem izključen, naj bo omogočena oskrba, ki jo potrebuje.« Tudi na Slovenski karitas vas vabimo k solidarnosti do vseh trpečih.

Imre Jerebic, generalni tajnik Slovenske karitas