Evropski dan paliativne oskrbe

Na Slovenski dan pozdravljamo prvo obeležite evropskega dneva paliativne oskrbe. Bolniki z resnim bolezenskim stanjem, še posebej starejši ob koncu življenja, potrebujejo celostno oskrbo, tako na zdravstvenem kot tudi na socialnem in duhovnem področju. Vedno pa potrebujejo tudi preprosto človeško bližino. Končni cilj je izboljšat kakovost življenja bolnikov in pomagati tudi svojcem pri njihovih prizadevanjih.

Karitas je predvsem s prostovoljci v župnijskih karitas v lanskem letu dosegla več kot 35.000 starejših, mnogi iz med njih so v zadnjem  obdobju svojega življenja. Pomagamo predvsem z obiski doma, v bolnicah in domovih za starejše, z družabnimi dogodki v župniji, skupinami  in tudi z materialno pomočjo in pomočjo v gospodinjstvu. V lanskem letu se je na Karitas obrnilo  tudi 486 svojcev zaradi izposoje medicinsko zdravstvenih in ortopedskih pripomočkov. Izposoja je mogoča v Škofijski karitas LJ, MB, CE in NM. Na nekaterih območjih izvajamo tudi tečaje tečaji za nego in oskrbo bolnika v domačem okolju, kar mislimo v prihodnosti še bistveno okrepiti. 

Paliativna oskrba je kljub strateškim usmeritvam države še zelo nerazvita, ni zakonsko urejena, urejeno ni financiranje, specializacija zdravnikov in sodelovanje različnih strok ter dobrodelnih organizacij. Tukaj se lahko zahvalimo predvsem nekaterim bolnicam, ki z velikimi napori izvajajo mobilno paliativno oskrbo in pomoč v ambulantah v okviru svojih zmožnosti. Največja zahvala pa gre številnim svojcem, ki s srcem poskrbijo za svoje bolne in umirajoče.

Peter Tomažič
generalni tajnik Slovenske karitas