Dobrodelna akcija Ne pozabimo za pomoč v JV Evropi

Slovenska karitas v začetku postnega časa začenja z vsakoletno dobrodelno akcijo Ne pozabimo. Zbrana sredstva so namenjena za pomoč najrevnejšim družinam in otrokom na območjih JV Evrope (Makedonija, Srbija, BiH in Albanija). V lanskem letu smo zbrali 109.278,92 EUR, s pomočjo katerih Škofijske karitas preko lokalnih organizacij realizirajo sledeče programe pomoči:

V Elbasanu v Albaniji s hrano in kurjavo v posebnem centru podpiramo oskrbo 50 sirot. Za center skrbijo sestre, ki pomagajo tudi okoliškim revnim otrokom s toplimi obroki. V Gramshu podpiramo oskrbo z zdravili in sanitarnimi pripomočki za ambulanto in nego onemoglih na domu, za katero skrbi s. Vida Gerkman. Najrevnejšim na tem območju sestre pomagajo tudi z življenjskimi potrebščinami in pri popravilu hiš. S. Vida je dejala: »Brez pomoči iz Slovenije bi mi bilo res težko, ker bi morala ukiniti te aktivnosti za uboge.«

V Bosni in Hercegovini vsako leto potekajo tabori za prostovoljce iz klasične gimnazije v Ljubljani in Vipavi. Karitas poskrbi za nakup materiala, preko 30 mladih pa poprime za vsako delo. Tema meseca 2 BIH (4)Tako so dijaki lani v Prijedoru pomagali družini z invalidnim očetom dokončati hišo, v Jelah pa urediti otroško igrišče ter onemoglim pomagali pri hišnih opravilih. 35 otrok sirot  iz Vareša pa je letovalo v Sloveniji, kjer so lahko vsaj za nekaj dni pozabili na svojo stisko. Pomoč pri nakupu hrane pa prejema ljudska kuhinja v Sarajevu, kjer letno razdelijo do 100.000 obrokov.

Caritas 059V Zrenjaninu, Nišu in v Aleksincu v Srbiji vsako leto več sto brezposelnih družin prejme pomoč s paketi hrane. V Aleksincu podpiramo program nege na domu, v okviru katerega deluje tudi javna pralnica. Lani so v okviru programa pomagali 75 starejšim in onemoglim.

V Makedoniji pomagamo revnim družinam z življenjskimi in potrebščinami za šolo ter podpiramo delovanje ljudske kuhinje v Skopju in Velesu, kjer dnevno razdelijo 500 toplih obrokov.

Kot že nekaj let, vas tudi tokrat vabimo, da NE POZABIMO na ljudi v stiski v bližnjih državah. Tudi letos bomo s paketi hrane, oblekami, šolskimi potrebščinami ter sanitetnim, gradbenim in drugim materialom ter s podporo različnim socialnim programom pomagali v Srbiji, BiH, Makedoniji in Albaniji.

Svoj dar lahko nakažete na >>

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana,

TRR: 02140-0015556761, Sklic: 00 2518, Namen: Pomoč JV Evropa, Koda namena: CHAR BIC banke: LJBASI2X.

Hvala vam za vašo solidarnost!

Imre Jerebic                                                                                                                                                                        generalni tajnik Slovenske karitas

Gradiva akcije:

Fotoreportaža podprtih programov pomoči v JV Evropi v 2015_Karitas

Zgibanka Ne pozabimo 2016

Plakat_Ne pozabimo 2016