Dejavnost razdeljevanja hrane in izvajanje spremljevalnih ukrepov v okviru Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014-2020

Slovenska karitas v prihodnjih letih nadaljuje z dejavnostjo razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v okviru Programa za materialno pomoč najbolj ogroženim, ki se izvaja po pogodbi z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  Obdobje izvajanja dejavnosti je od 1.1.2020 do vključno 31.3.2023. Projekt v 85% sofinancira Evropska unija, 15% pa prispeva RS.

Za obdobje 2020 – 2023 bo ministrstvo izbralo dobavitelje s katerim bo sklenilo Pogodbe o postopni dobavi prehrambnega blaga. Ljudje, ki so v stiski bodo tako še naprej deležni pomoči v obliki prehrambnih paketov, ki bodo vključevali osnovne prehrambne artikle:  pšenično moko, jajčne testenine, brušen dolgozrnat riž, mleko, jedilno rafinirano sončnično olje ter konzervirano zelenjavo (fižol in pelati). V letu 2020 so načrtovane 3. dobave. Prva in druga dobava bosta vključevali vsaka po 30% izdelkov, tretja dobava pa še 40% preostanka 40% prehrambnih artiklov predvidenih za celotno leto. Časovni mejnik za prvo dobavo izdelkov v centralna skladišča (ŠK LJ, NŠK MB, ŠK CE, ŠK KP, ŠK NM in ŠK MS) je predviden v mesecu februarju 2020. Po prejemu vseh artiklov v centralna skladišča se bo pričel razvoz hrane na več kot 300 razdelilnih mest. Na razdelilnih mestih bodo prostovoljci župnijske Karitas pripravili pakete pomoči glede na število prejemnikov pomoči.

Iskreno se zahvaljujemo vsem prostovoljcem Karitas, ki v svojem času po svojih močeh in z različnimi znanji pomagajo ljudem, ki so v stiski. HVALA.