Zaradi posledic pandemije se povečuje število žrtev trgovine z ljudmi

Slovenska karitas ob letošnjem svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, ki ga zaznamujemo 30. julija, želi opozoriti, da ukrepi, ki jih svetovne vlade sprejemajo z namenom zajezitve širjenja virusa COVID – 19, dodatno otežujejo gospodarske in socialne razmere, še posebej v državah, ki so bile že prej gospodarsko šibke. Tudi v Evropi se veča število izredno revnih državljanov. Skrajna revščina je bila že pred epidemijo ena od ključnih vzrokov, ki so posameznika, še posebej ranljive skupine, pahnile v kletko trgovcev z ljudmi. Zato so nujno potrebni sočasni solidarnostni ukrepi evropskih vlad, ki bodo preprečevali povečanje skrajne revščine v revnih državah Evrope in po svetu.

Poročilo evropske mreže za boj proti revščini (EAPN) navaja, da je zaradi posledic pandemije revščina v Evropi v porastu. Tveganju za revščino je izpostavljeno med 125 in 130 milijonov ljudi. Razlike v bogastvu držav pa se hitro večajo. Ukrepi z namenom preprečevanja okužb, so v nekaterih evropskih državah med drugim zelo prizadeli že tako ranljive skupine žensk, otrok, invalidnih oseb, migrantov in etičnih manjšin. Tako za njih obstaja še večje tveganje, da postanejo žrtve trgovine z ljudmi.

V svetovnem merilu se trgovina z ljudmi močno prepleta z globalnimi migracijami. Socialni, politični, okoljski in ekonomski vzroki prisilijo ljudi, da zapustijo svoje domove. Na svoji poti so na različne načine zlorabljeni; še posebej so v nevarnosti ženske in otroci, ki so s strani tihotapcev velikokrat prisiljeni v prostitucijo in druge oblike izkoriščanja. V največjem obsegu pa se trgovina z ljudmi kaže v prisilnem delu otrok in prisilnih porokah.
(Vir:  karitas.si/wp-content/uploads/2021/07/Trgovina-z-ljudmi-zgibanka-2020.pdf ).

Epidemiološki ukrepi so  prinesli še večjo prisotnost trgovcev na internetu, ki prežijo na otroke in mladostnike, pri katerih se je čas prisotnosti na spletu zelo povečal in s tem tudi nevarnosti. Zaradi povečanja revščine so v porastu tudi dogovorjene poroke.

V Srbiji so na primer zaradi pandemije in zapiranja javnega življenja številne romske družine izgubile vir dohodka. Pred tem so njihovi družinski člani opravljali priložnostna dela, bili so glasbeniki v restavracijah, zbirali so materiale za recikliranje … Zaradi povečane revščine romskih družin, se je povečalo število »dogovorjenih« zakonskih zvez med mladimi dekleti iz Srbije in moškimi iz tujine. Večinoma gre za pripadnike romske manjšine. Na takšen način so si nevestine družine zagotovile potrebna sredstva za preživetje. Karitas Srbija ocenjuje, da je po vsej Evropi veliko število mladoletnih romskih deklet, ki so žrtve spolne zlorabe in zlorabe družin, ki so jim bile “prodane”. Živijo povsem nevidno in brez možnosti, da zapustijo ta gospodinjstva. Ker so jih njihove družine prodale, nimajo nobene podpore. Nekatere od njih končajo v prostituciji ali postanejo žrtve drugih oblik organiziranega kriminala. (Vir: Caritas Srbija)

Republika Slovenija je v mesecu juliju 2021 prejela redno poročilo ter priporočila ameriške vlade. Eno iz med priporočil apelira na ustanovitev specializirane policijske enote, ki bo namenjena preiskovanju trgovine z ljudmi in prednostni obravnavi tovrstnih primerov. Priporočilo podpira tudi Slovenska karitas, saj si lahko obetamo še bolj učinkovito odkrivanje žrtev trgovine z ljudmi v Sloveniji (Trafficking in Persons Report 2021, www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/slovenia)

Slovenska karitas je nosilka projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev od leta 2006. S svojim delovanjem zagotavlja celostno oskrbo žrtvam trgovine z ljudmi, ki se jih odkrije v Sloveniji. Z izvedbo preventivnih delavnic za otroke in mladostnike slovenskih šol, lokalne skupnosti in druge deležnike, Slovenska karitas ozavešča o pasteh in nevarnostih trgovine z ljudmi, spremlja in opozarja na spremembe, ki jih je v zvezi s trgovino z ljudmi  prinesel COVID – 19.