Zaključek letošnje preventivne akcije 40 dni brez alkohola

V tem tednu Slovenska Karitas zaključuje s preventivno akcijo 40 dni brez alkohola v znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo, zaradi bolezni, ki so posledica alkohola, zaradi nesreč na cestah in zaradi nasilja v družinah. Akcija je potekala v soorganizaciji z Zavodom Med.Over.Net ter Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Direkciji RS za ceste.

V letošnji akciji smo si še posebej prizadevali, da bi širšo javnost seznanili, da je problem alkoholizma problem naše celotne družbe, ki je preveč tolerantna do pitja alkohola. S povprečno popitimi 16 litri čistega alkohola (za primerjavo je to približno 160 litrov vina) na leto, na prebivalca starejšega od 15 let, se Slovenija uvršča v sam evropski vrh po količinah popitega alkohola. Temu primerne so seveda tudi posledice na naših cestah, v družinah in na našem zdravju. Že na začetku akcije se je v spletni anketi na 24ur.com približno tretjina-več kot 1900 oseb- opredelilo, da se bodo za 40 dni odpovedali alkoholu. V drugi polovici akcije so v enakem deležu sodelovanje potrdili sodelujoči v anketi na zdravstvenem portalu Med.Over.Net. Na spletni strani www.brezalkohola.si in preko telefona pa je podporo in neposredno udeležbo izrazilo 670 oseb. Takega odziva smo zelo veseli. Seveda se je veliko število ljudi za tako obliko solidarnosti z žrtvami alkohola odločilo tudi popolnoma anonimno in osebno. Glede na odzive iz župnijskih Karitas ocenjujemo, da je letošnja pobuda aktivno zajela vsaj 50.000 gospodinjstev v Sloveniji. V času poteka akcije je bila na portalu Med.Over.Net izvedena tudi virtualna javna tribuna, v kateri je s pisanjem vprašanj, izmenjavo mnenj in komentarjev ter s prebiranjem sodelovalo več kot 1000 oseb. Prav tako je bil preko različnih aktivnosti občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu vključen širok spekter udeležencev v cestnem prometu.

Seveda se akcija 40 dni brez alkohola nadaljuje preko celega leta s popolno odpovedjo alkoholu, kadar vozimo ali kadar delamo s stroji in napravami na delovnem mestu in tudi doma. Zahvaljujemo se vsem organizacijam in ustanovam, ki so dejavno podprle spodbudo. Zahvala tudi vsem, ki so se osebno udeležili akcije in z izraženo solidarnostjo prispevali, da bo v Sloveniji manj trpljenja zaradi alkohola. Ljubljana, 12.4.2007 Slovenska karitas