Zaključek projekta Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola

Pri humanitarnem delu se sodelavci in prostovoljci srečujemo z najrazličnejšimi stiskami. Tekom let prepoznavamo, da so mnoge izmed njih posledica ali posredno povezane s prekomernim uživanjem alkohola. Okolje v katerem delujemo je izjemno tolerantno in spodbuja vedenja, ki dolgoročno vodijo v odvisnost ter globoke stiske najbližjih oseb, ki prekomerno uživajo alkohol.

Ravno zato je Slovenska karitas sodelovala skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) pri izvajanju projekta »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci« s krajšim naslovom »Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola« (SOPA), ki se je izvajal v okviru  Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.

Osnovni namen projekta je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje in dobrobit posameznika ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih osebah. Ključna ciljna skupina projekta SOPA so odrasle osebe, ki tvegano in škodljivo pijejo alkohol, oziroma člani skupnosti, ki so izpostavljeni negativnim učinkom lastnega čezmernega pitja alkohola ali čezmernega pitja alkohola drugih.

Alkoholna problematika v Sloveniji je namreč pereča, kar kažejo tudi naslednji podatki:

– Skoraj polovica odraslih Slovencev pije čezmerno.
– Slovenija se po obsegu posledic čezmernega pitja nahaja v svetovnem vrhu. Ocena zdravstvenih in ostalih stroškov, povezanih s pitjem alkohola, znaša 228 mio € letno. Trošarine od alkohola znašajo cca. 103 mio € na leto.
– V povprečju naj bi vsak prebivalec Slovenije starejši od 15 let v 2019 spil 11,05 L čistega alkohola, kar pomeni: 91 L piva in 48 L vina in 3 L žgane pijače.
– Vsak dan v Sloveniji izključno zaradi razlogov povezanih z alkoholom umreta najmanj 2 osebi. Če prištejemo še prometne nezgode, vsako leto v povprečju umre 927 oseb.
– Vsak dan je v SLO zaradi vzrokov, povezanih izključno z alkoholom, v povprečju 10 novih hospitalizacij.

Ta slika ima prazen alt atribut; ime datoteke je SOPA-gradivo-1.png

Slovenska karitas je sodelovala v pilotni izvedbi s področja tveganega in škodljivega pitja alkohola v okviru projekta SOPA. Projekt se je izvajal v  18 lokalnih okoljih: Murska Sobota, Gornja Radgona, Slovenska Bistrica, Laško, Sevnica, Brežice, Ravne na Koroškem, Ljubljana, Kočevje, Idrija, Koper, Nova Gorica, Ajdovščina, Radovljica/Bled, Maribor, Lenart, Ormož, Ptuj. 

Tekom izvajanja projekta SOPA so se v izbranih lokalnih okoljih izvajale preventivne aktivnosti: informiranje s pomočjo gradiv, vsebin ali usmeritev na vire pomoči ter organiziranje izobraževanj/delavnic na temo zdravega življenjskega sloga ter usmerjanje posameznikov k strokovnjakom, ki izvajajo bolj poglobljen pristop svetovanja za zmanjšanje tveganega in škodljivega pitja alkohola. Preko izbranih sodelavcev (nad) škofijskih Karitas Ljubljana, Maribor, Celje, Koper, Novo mesto, Murska Sobota na terenu smo v svoje tekoče delo integrirali tematiko tveganega in škodljivega pitja alkohola ter glede tega osveščali svoje uporabnike (osveščanje članov skupnosti o čezmernem pitju alkohola in usmerjanje na vire pomoči, ki so na voljo posameznikom, ki pijejo čezmerno). Sodelavci Karitas so odlično pripravljena gradiva delili  prejemnikom pomoči, ki prihajajo po pomoč na Karitas.

V okviru preventive smo:

  • skupaj s paketi hrane v času martinovanja razdeljevali gradiva o problematiki tveganega in škodljivega pitja alkohola in virih (samo)pomoči,
  • sodelovali pri predstavitvi SOPA vsebin (tudi z vključitvijo SOPA strokovnjaka) na različnih dogodkih v okviru naših rednih programov (srečanja prostovoljcev, izobraževanja, seminarji),
  •  organizirali dogodke na temo tveganega in škodljivega pitja alkohola, objavljali  vsebine v svojih medijih in v širši javnosti.

V navedenem projektu smo v danih okoliščinah in možnostih ozaveščali in pripravili različne dejavnosti in izobraževanja za prostovoljce in sodelavce na eni strani ter prejemnike pomoči na drugi. Verjamemo, da smo vsaj delno pripomogli k zavedanju in ozaveščanju alkoholne problematike na širšem mariborskem področju. Ob zaključku projekta SOPA v katerega smo bili vključeni ostaja imperativ, da z navedenimi aktivnostmi nadaljujemo in predvsem v delu psihosocialne pomoči ozaveščamo o pomembnosti navedene teme.

Tudi skupni končni rezultati vseh sodelujočih, tako državnih ustanov kot tudi nevladnih organizacij so zelo dobri in potrjujejo primernost pristopa pri preprečevanju tveganega in škodljivega pitja alkohola.  S strani projekta SOPA, je bilo v 4 letih usposobljenih 300 strokovnjakov  s primarne zdravstvene ravni in centrov za socialno delo, za namen svetovanja pri opuščanju ali zmanjšanju tveganega in škodljivega pitja alkohola. Vsi te strokovnjaki so posameznikom svetovali v omenjenih lokalnih okoljih. Dodatno so usposobili tudi 138 zdravstvenih delavcev z različnih področij specialnosti.

S pomočjo nevladnih organizacij in ZRSZ je bilo razdeljenih preko 22 000 gradiv SOPA, organiziranih je bilo več kot 300 predstavitvenih dogodkih. Vsi skupaj smo z različnimi aktivnostmi nagovorili skoraj 14.000 ljudi. Do sedaj so v projektu izvedli 10 večjih kampanj za ozaveščanje o alkoholni problematiki. Dve leti zapored smo sodelujoči s serijo dogodkov obeležili Dan brez alkohola v 9 regijah po Sloveniji.

Za zaključek želimo predati še ključna javnozdravstvena sporočila v zvezi s pitjem alkohola, ki temeljijo na znanstvenih spoznanjih:

– Čim manj ali nič alkohola.
– Ni varne meje pitje alkohola.
– Vsako pitje alkohola je tvegano.
– Izberi zdravo alternativo.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija (20 %).