VSEBINE DELAVNIC NA STROKOVNEM SEMINARJU

Vsebine delavnic se bodo dotikale tem, kako in na kakšen način se srečujemo z mladimi in njihovimi družinami kot družba, skupnost, strokovnjaki. Sodelovali bodo različni zunanji izvajalci skupaj z zaposlenimi iz zavoda Pelikan – Karitas:

Delavnica na področju šolstva : »Moj pogled na samozavest«

Izvajalki: Tanja Možic in Klementina Plavčak

Delavnica na področju sociale: » Posameznik, družina in sociala«

Izvajalki: Vilma Kersnik (CSD Maribor) in Vesna Pečelin

Delavnica na področju zdravstva: »Medsebojna komunikacija med strokovnjaki«

Izvajalki: Julia Oravecz  (PB Ormož) in Helena Potočnik

Delavnica na področju pastorale: »Skromnost ni lepa čednost«

Izvajalca: Marjan Čuden (duhovnik iz župnije Vič) in Jože Mihelčič

Delavnica na področju civilnih pobud (lastne izkušnje): »Droga kot ovinek ali propad«

Izvajalca: Zlatko Blažič in Boris Blaznik