Vidni in varni na cesti in 72 ur brez kompromisa

Slovenska karitas bo v jeseni 2018 sodelovala pri projektu 72 ur brez kompromisa, ki ga izvaja Mladinski ceh. Projektu bo pridružila svojo akcijo Vidni in varni na cesti, ki ozavešča starejše o varni udeležbi v prometu, hkrati pa bo mladim pod okriljem Mladinskega ceha, kot gostiteljica izzivov ponudila možnosti za njihove aktivnosti.

 

 

Mladi bodo razdelili odsevne trakove starim udeležencem v prometu in za njih pripravili delavnice, predstavitve in ostale aktivnosti. Cilj projekta je stare informirati, da svetla oblačila in odsevni predmeti (trakovi, kresničke) povečajo njihovo opaznost na cesti in s tem tudi njihovo varnost. Slovenska karitas bo priskrbela gradivo in smernice za izvedbo ter po potrebi tudi pomagala pri izvedbi.

Projekt Vidni in varni na cesti sofinancira


Vse skupine mladih, ki si želite sodelovati v projektu “72 ur brez kompromisa” in storiti nekaj dobrega in plemenitega za kraj in družbo v kateri živite, se lahko prijavite na spletnem naslovu www.mladinski-ceh.si/72ur. Za dodatne informacije pa nas lahko kontaktirate tudi preko elektronske pošte: [email protected]

KAJ JE 72 UR BREZ KOMPROMISA?

72 ur brez kompromisa je mednarodni projekt prostovoljnega dela za mlade, ki se že več let izvaja v nekaterih evropskih državah, letos pa se že petič tudi v Sloveniji. V okviru projekta skupine mladih med 15. in 29. letom starosti, v samo treh dneh uresničijo izziv oziroma nalogo, ki jim je dana. Vse naloge/izzivi bodo vezani na dobrodelnost in pozitivni družbeni učinek v domačem kraju skupine. Delali bodo po načelu mladi iz kraja za kraj in spreminjali stvari tam, kjer živijo. Poseben čar akcije je, da se izvajanje vseh nalog/izzivov začne in konča hkrati, mladi pa do začetka akcije ne vedo kakšen bo njihov izziv/naloga, ter je zato prisoten tudi učinek presenečanja. Tako bodo letos med 26. in 29. oktobrom mladi junaki v različnih krajih po Sloveniji delali dobra dela.

Temeljna delovna enota v akciji 72 ur je skupina. Brez nje ni izvedbe projektov, brez projekta ni akcije. V posamezni skupini je od 5 do največ 20 mladostnikov. Vsaka skupina ima vodjo – osebo ki zbere skupino skupaj in jo prijavi. Vodja skupine je tudi tisti, ki v sodelovanju s koordinacijsko skupino celotnega projekta oblikuje in pozna izziv, ostali člani skupine pa do začetka akcije ne vedo, kakšna bo njihova naloga. Čar akcije za mlade je v tem, da se podajo v neznano, hkrati s pustolovščino pa tudi dejavno odgovorijo na zaznane potrebe v svojem kraju. Izredno pomembno je, da je skupina sestavljena iz mladih, radovednih, delovnih in predvsem optimističnih članov, ki želijo svet spremeniti na bolje. In prav pri našem projektu se bo to lahko tudi zares zgodilo. V skupinah se mladi učijo za svoje življenje, razvijajo organizacijske sposobnosti, gradijo timski duh in sposobnost prepričati druge o svojih idejah.

Projekt 72 ur brez kompromisa je inovativen koncept spodbujanja prostovoljstva mladih in razvijanje odgovornosti za kraj, v katerem živijo. Vključuje tudi komponente družbene inovativnosti, timskega dela, iznajdljivosti in presenečenja. Izzivi v samem projektu ustvarjajo pozitivne družbene učinke v lokalnih okoljih saj rešujejo različne lokalne probleme in izzive s katerimi se lokalna skupnost sooča, prav tako pa je projekt 72 ur odgovor na razmere, v katerih so se mladi danes znašli.

 

 

Projekt “72 ur brez kompromisa” sofinancirajo: Evropska unija – Evropski socialni sklad; Mestna občina Ljubljana; Urad RS za mladino