Varuhinja človekovih pravic opozarja

Varuhinja človekovih pravic opozarja, da je širitev igralniške dejavnosti v Sloveniji brez resnih ekonomskih, okoljskih, socioloških, psiholoških in epidemioloških raziskav zelo tvegano početje, ki lahko ogrozi človekove pravice velikega števila prebivalcev.

S širitvijo igralništva so lahko ogrožene naslednje človekove pravice lokalnega prebivalstva: pravica do zdravega življenjskega okolja, do svobode in varnosti, do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravica do sodelovanja v javnih zadevah. Širitev igralništva pa predstavlja nevarnost tudi za uresničevanje posameznih otrokovih pravic.

Podrobnosti najdete na spletni strani varuhinje >>

Strani s tematiko o problematiki igralnic >>