VABILO: Nagradni natečaj “Migracije.Povezanost.Razvoj.”

 V sklopu mednarodnega projekta zagovorništva in ozaveščanja z naslovom MIND Migracije.Povezanost.Razvoj. (Migration.Interconectedness.Development.) Slovenska karitas v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede ter časopisi Delo, Nedeljski dnevnik in Primorske novice vabi vse študente FDV, še posebej novinarstva, k sodelovanju na nagradnem natečaju za pripravo članka na temo povezanosti migracij z globalnim razvojem.

V zadnjih letih smo priča povečanemu številu mednarodnih migracij in beguncev. Glavni razlog za to so konflikti in vojne, podnebne spremembe ter naraščajoča lakota in skrajna revščina. Krize po svetu se poglabljajo, kar sili ljudi v iskanje poti, da si rešijo življenje in ustvarijo boljše pogoje za bivanje in življenje. Tudi mnogi Slovenci v želji po boljšem življenju odhajajo v tujino. Vsakdo si zasluži varen dom, sprejetost in dostojno življenje.

Namen natečaja je spodbuditi poglobljen pogled na migracije, povečati ozaveščenost o pozitivnih učinkih migracij in njihovi povezavi z globalnim razvojem. Ponuditi vam želimo priložnost, da z avtorskim prispevkom pripomorete k širšemu razumevanju te kompleksne tematike v slovenski družbi in grajenju vključujoče družbe.

Nagrade: 3 najboljše ocenjeni prispevki bodo objavljeni v enem izmed sledečih časopisov: 1. Delo, 2. Nedeljski dnevnik, 3. Primorske novice. Nagrajeni študentje bodo prejeli tudi praktične nagrade, ki jim bodo koristile pri študiju na daljavo.

Vsak študent, ki bo sodeloval na natečaju bo prejel 16G USB ključek in EKO vrečko.

Kako lahko sodelujete na natečaju?

Na nagradnem natečaju lahko sodelujete z avtorskim člankom (lahko tudi v obliki intervjuja), ki vključuje kakršnokoli vsebino povezave migracij z globalnim razvojem in prispeva k pozitivnemu pogledu na migracije. Prispevek tako lahko vključuje vsebine povezane z vzroki za prisilne in prostovoljne migracije (kot konflikti, podnebne spremembe, revščina, iskanje boljših priložnosti idr.), vsebine povezane s prispevki migrantov k ekonomskemu razvoju v naših družbah/slovenski družbi (kot na primer prispevek h gospodarskemu razvoju z delom v industriji, s plačevanjem davkov ipd.) in s prispevki k drugim področjem (kot so šport, gastronomija) ter tudi k razvoju njihovih izvornih držav (kot pošiljanje denarnih nakazil svojim sorodnikom v domovino, da le ti lažje preživijo itd.). Vključuje lahko tudi tematiko izseljevanja iz Slovenije (predvsem sodobno izseljevanje mladih, ki iščejo boljše pogoje in službe v tujini) ter spodbuja k bolj odprti družbi in sprejemanju ljudi iz različnih kultur in družb.  

Obseg članka naj bo med 5.000 do 7.000 zanki s presledki. Lahko prispevate tudi do 3 fotografije (ni obvezno).

V članek zapišite: ime in priimek, letnik in smer študija na FDV.

Rok za oddajo prispevkov je do 1. marec 2021, zaželeno pa je da jih oddate že pred tem datumom.  

Vaš članek oddajte po elektronski pošti na naslov [email protected], zadeva Nagradni natečaj »Migracije.Povezanost.Razvoj.«

Prosimo vas, da v elektronsko sporočilo zapišete tudi naslov na katerega vam lahko pošljemo nagrado, USB ključek in eko vrečko. Vaše podatke bomo uporabili le za ta namen.

Nekaj iztočnic o tematiki migracij, globalnega razvoja in ciljih trajnostnega razvoja si lahko pogledate v video predavanju, ki vključuje tudi zgodbe migrantov, na tej povezavi: https://youtu.be/YmoerbE8Q_w

Strokovna komisija, v kateri bodo tudi novinarji časopisov, kjer bodo objavljeni prispevki, bo ocenila vse izdelke glede na ustreznost, kakovost in kreativnost ter izbrala tri najboljše članke, ki bodo objavljeni v februarju ali marcu 2020 v enem izmed časopisov Delo, Nedeljski dnevnik, Primorske novice.

Dodatna gradiva: Publikacija »Naš skupni dom« (raziskava o zgodovinskem in sedanjem stanju povezanosti migracij in razvoja v Sloveniji) in publikacija »Common home« (raziskava o povezanosti migracij in razvoja na EU ravni), FB Skupni dom www.facebook.com/skupnidom/ (dostopnih več zgodb migrantov in beguncev, ki živijo v Sloveniji in drugje po Evropi in druge informacije povezane s to temo).

Dodatne informacije: [email protected], telefon: 031 344 481.  

Vabljeni tudi, da se pridružite letošnjemu posebnemu Študentskemu teku na grad v solidarnosti do vseh, ki so morali zapustiti svoj dom do konca leta 2020. Več TUKAJ

Displaced people return to Bor, a city in South Sudan’s Jonglei State that has been the scene of fierce fighting in recent months between the country’s military and anti-government rebels. After fighting broke out in mid December 2013, control of the town changed hands four times in a few weeks. This boatload of displaced people coming back to Bor is arriving from Awerial, on the other side of the White Nile. Many are coming for just one or two days to inspect their homes, many of which were burned and looted, and to evaluate whether they want to commit to returning.

MIND – Migracije.Povezanost.Razvoj. je triletni projekt, ki ga sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve RS, preko katerega si 12 partnerskih organizacij Karitas iz 11 evropskih držav prizadeva za povečanje ozaveščenosti javnosti o povezanosti migracij z globalnim razvojem (vzroki za migracije), spodbuja k sprejemanju ljudi iz drugih kultur in okolij, ozavešča o pomenu aktivne vloge migrantov pri soustvarjanju razvoja v gostujočih in izvornih državah ter spodbuja k uresničevanju Ciljev trajnostnega razvoja. Mnenja izražena v besedilu ne predstavljajo uradnega stališča EU in vlade RS. Več o projektu na www.karitas.si/mednarodna-pomoc/migracije-in-razvoj/.