Tiskovna konferenca – AIDS ZAZNAMUJE

Slovenska karitas je v sklopu današnje tiskovne konference predstavila projekt osveščanja in izobraževanja za razvoj o vplivu HIV-a/AIDS-a na prebivalce in razvojne procese v Afriki.

Barbara Nedič je ob predstavitvi povedala:

»Gre za skupen projekt, ki bo sočasno potekal v Sloveniji, Avstriji in na Slovaškem. Njegov glavni namen je osveščanje, da je HIV/AIDS bolezen, ki je močno povezana z revščino. Prav tako je to bolezen, ki ovira razvojni proces v državah v razvoju, še posebej v Afriki. Vsebine projekta so podpora vladnim strategijam in politikam pomoči, ki so povezane s HIV/AIDS-om ter uresničevanjem razvojnih ciljev tisočletja v smislu zmanjševanja revščine. Posledično je to tudi spodbuda nam vsem k solidarnosti do ljudi, ki živijo s HIV/AIDS-om v državah v razvoju, še posebno v Afriki.«

Ob začetku projekta je na tiskovni konferenci spregovoril tudi duhovnik msgr. Robert J. Vitillo, svetovalec za problematiko HIV in AIDS pri Caritas Internationalis in predstavnik Caritas Internationalis v OZN:

»HIV/AIDS je bolezen, ki se od začetnih pojavov zelo hitro širi po celem svetu. Danes je okuženih že 33,2 milijona ljudi, od tega v Podsaharski Afriki 22,5 milijona. V Afriki, ki ima deset procentov svetovnega prebivalstva, je kar 60% vseh okuženih. Več kot polovica je žensk. Večina obolelih in okuženih je mlajših med 15 in 45 letom starosti. V primeru neke škofije v Zambiji , npr. kar 25% mladih v starosti približno 15 let skrbi za svoje mlajše brate in sestre, katerih starši so umrli zaradi AIDSA. Temeljni vzrok za širjenje AIDS-a je revščina, ki se kaže v podhranjenosti in pomanjkanju vode, kar ima za posledico oslabljen imunski sistem. Moški so zaradi ekonomskih in vojnih razmer prisiljeni migrirati, kar je tudi velikokrat vzrok za prenos bolezni. V vojnih razmerah se v velikem obsegu pojavlja spolno nasilje nad ženskami. Zaradi revščine so ženske velikokrat prisiljene v prostitucijo, da lahko preživijo svojo družino. K temu se v Afriki pridružuje tudi zasvojenost z drogami. Poleg HIV/AIDSA je problem še tuberkuloza, ki je končni vzrok za smrt od 65-85% vse obolelih. Razvijajo pa se tudi nove ekstremne neozdravljive oblike tuberkuloze, ki se dodatno in še lažje širijo.

Rešitev se kaže v zdravljenju saj obstajajo že zdravila, ki lahko omejijo razvoj bolezni.So pa izredno draga in večinoma dostopna samo v Evropi in Ameriki. Prav tako niso prilagojena otrokom, kar bi bilo nujno za primer Afrike. Druga pomebna stvar, ki se je pokazala za uspešno, je izobraževanje za spremebo spolnih navad. Tretja pa je seveda še večja solidarnost bogatih držav z revnejšimi.«

Ljubljana, 13. maja 2008

Tiskovna konferenca – AIDS ZAZNAMUJE

Slovenska karitas je v sklopu današnje tiskovne konference predstavila projekt osveščanja in izobraževanja za razvoj o vplivu HIV-a/AIDS-a na prebivalce in razvojne procese v Afriki.

Barbara Nedič je ob predstavitvi povedala:

»Gre za skupen projekt, ki bo sočasno potekal v Sloveniji, Avstriji in na Slovaškem. Njegov glavni namen je osveščanje, da je HIV/AIDS bolezen, ki je močno povezana z revščino. Prav tako je to bolezen, ki ovira razvojni proces v državah v razvoju, še posebej v Afriki. Vsebine projekta so podpora vladnim strategijam in politikam pomoči, ki so povezane s HIV/AIDS-om ter uresničevanjem razvojnih ciljev tisočletja v smislu zmanjševanja revščine. Posledično je to tudi spodbuda nam vsem k solidarnosti do ljudi, ki živijo s HIV/AIDS-om v državah v razvoju, še posebno v Afriki.«

Ob začetku projekta je na tiskovni konferenci spregovoril tudi duhovnik msgr. Robert J. Vitillo, svetovalec za problematiko HIV in AIDS pri Caritas Internationalis in predstavnik Caritas Internationalis v OZN:

»HIV/AIDS je bolezen, ki se od začetnih pojavov zelo hitro širi po celem svetu. Danes je okuženih že 33,2 milijona ljudi, od tega v Podsaharski Afriki 22,5 milijona. V Afriki, ki ima deset procentov svetovnega prebivalstva, je kar 60% vseh okuženih. Več kot polovica je žensk. Večina obolelih in okuženih je mlajših med 15 in 45 letom starosti. V primeru neke škofije v Zambiji , npr. kar 25% mladih v starosti približno 15 let skrbi za svoje mlajše brate in sestre, katerih starši so umrli zaradi AIDSA. Temeljni vzrok za širjenje AIDS-a je revščina, ki se kaže v podhranjenosti in pomanjkanju vode, kar ima za posledico oslabljen imunski sistem. Moški so zaradi ekonomskih in vojnih razmer prisiljeni migrirati, kar je tudi velikokrat vzrok za prenos bolezni. V vojnih razmerah se v velikem obsegu pojavlja spolno nasilje nad ženskami. Zaradi revščine so ženske velikokrat prisiljene v prostitucijo, da lahko preživijo svojo družino. K temu se v Afriki pridružuje tudi zasvojenost z drogami. Poleg HIV/AIDSA je problem še tuberkuloza, ki je končni vzrok za smrt od 65-85% vse obolelih. Razvijajo pa se tudi nove ekstremne neozdravljive oblike tuberkuloze, ki se dodatno in še lažje širijo.

Rešitev se kaže v zdravljenju saj obstajajo že zdravila, ki lahko omejijo razvoj bolezni.So pa izredno draga in večinoma dostopna samo v Evropi in Ameriki. Prav tako niso prilagojena otrokom, kar bi bilo nujno za primer Afrike. Druga pomebna stvar, ki se je pokazala za uspešno, je izobraževanje za spremebo spolnih navad. Tretja pa je seveda še večja solidarnost bogatih držav z revnejšimi.«

Ljubljana, 13. maja 2008