Slovenski škofje so imenovali mag. Cveta Uršiča za novega generalnega tajnika Slovenske karitas

 

Ljubljana, 5.10.2017 – Slovenski škofje so imenovali mag. Cveta Uršiča za novega generalnega tajnika Slovenske karitas. Petletni mandat, na katerem bo nasledil dosedanjega tajnika Imreta Jerebica, bo začel 3. januarja 2018.

Mag. Cveto Uršič je v predstavitvenem programu poudaril, da  ostajajo temeljne naloge Karitas  nespremenjene – uresničevati karitativno in  socialno poslanstvo Cerkve na Slovenskem z  nudenjem podpore vsem revnim in socialno izključenim. Po njegovem bo Karitas v družbi vedno pomembna institucija, saj bodo v družbi vedno ljudje, ki potrebujejo pomoč zaradi revščine, bolezni, starosti, ali drugih okoliščin.

Čeprav prioritete tudi v prihajajočih letih ostajajo enake, pa se bo morala Slovenska karitas z novimi programi odzivati tudi na nove izzive v družbi. Poudarja »medgeneracijske centre, hospic in pomoč umirajočem, post-rehabilitacijske (zaposlitveni, socialni, ipd) programe za odvisnike od trdih drog in novih oblik odvisnosti (motnje hranjenja, internet ipd) ali invalidnosti (nezgodna poškodba možgan, avtizem, ipd), programi za begunce in migrante (družine, starejši, otroci, bolni in invalidi).« Ob tem dodaja, da ostajajo prioritete tudi dobro sodelovanje in usklajevanje med (nad)škofijskimi Karitas v Sloveniji, nudenje podpore starejšim prostovoljcem ter pridobivanje mlajših ter ohranjanje dobrega sodelovanja z državo in partnerskimi humanitarnimi organizacijami.

Mag. Uršič je bil 17 let direktor programa v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu – Soča, pet let generalni direktor Direktorata za invalide na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, krajši čas pa je bil neprofesionalno direktor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). V svojem raziskovalnem in strokovnem delu se je ukvarjal predvsem s področjem uveljavljanja človekovih pravic invalidov, v bibliografiji raziskovalcev pa ima zavedenih preko 250 bibliografskih enot.

Aktiven  je tudi v strokovnih združenjih invalidskih in humanitarnih organizacijah, doma in v tujini. Med drugim je bil član prvega Odbora Združenih narodov (OZN) za pravice invalidov v letih 2008 – 2010. Od leta 2004 je član razširjenega strokovnega sveta Slovenske karitas.

Imre Jerebic z letom 2018 zaključuje svoj zadnji pet letni mandat. Svoj prvi mandat generalnega tajnika je nastopil v letu 1995. V vsem tem času je bil generalni tajnik z izjemo mandata 2002-2008. Skupaj je Slovensko karitas v času od ustanovitve v letu 1990 in v treh mandatih vodil 17 let. V letih 1997 do 2008 je bil Imre Jerebic tudi direktor Zavoda Pelikan Karitas, ki izvaja visokopražne socialno varstvene programe na področju pomoči zasvojenim in ženskam žrtvam nasilja. Imre Jerebic je od leta 2016 upokojen in zadnji dve leti Slovensko karitas vodi kot prostovoljec.

Slovenska karitas