Slovenci za srce Afrike

Slovenska Karitas v mesecu avgustu letos že drugič pričenja z dobrodelno akcijo "Za srce Afrike«. Namenjena je pomoči v osrčju Afrike v državah Burundi, Ruanda, Zambija in Bocvana. Akcija bo potekala do 17. oktobra, mednarodnega dneva za odpravo revščine. Zbiranje pomoči poteka v sodelovanju z Revijo Ognjišče, ki nam je omogočila, da smo z zgibankami nagovorili njene bralce. Seveda pa bomo veseli vseh ljudi odprtega srca, ki bodo preko SMS sporočila ali neposredno prispevali svoj dar za srce Afrike. Dejstvo, da na našem planetu zaradi ekstremne revščina vsake tri sekunde umre en otrok, nas seveda ne more pustiti neprizadete.

Lanskoletna akcije je obrodila številne konkretne sadove. Zbralo se je 35 mio SIT. Slovenska Karitas je podprla izgradnjo bivališč za 81 otrok v Kibungu v Ruandi. Material za 30 bivališč je delno sofinanciralo tudi Ministrstvo za zunanje zadeve ter avstrijska platforma. V zdravstvenem centru v Makungu, kjer deluje s. Vesna Hiti prav v tem času poteka obnova dotrajane strehe. Danilo Lisjak je organiziral oskrbo z dodatnim virom energije v obliki treh enot UPS sistemov v centru za usposabljanje mladih v Kamuli v Ugandi. S preostalimi zbranimi sredstvi je Karitas v sodelovanju s p. Mihom Drevenškom pomagala pri materialu in tisku šolskih učbenikov za otroke v vaških šolah v Zambiji. V Burundiju, kjer deluje s. Bogdana Kavčič pa je bila zgrajena vodovodna napeljava in cisterna z vodo za potrebe dispanzerja in porodnišnice v kraju Ruzo. V prihodnjih mesecih bo predvidoma končana tudi izgradnja sanitarij v sirotišnici za otroke v Bocvani, ki so ostali brez staršev zaradi aidsa.

Z letošnjimi zbranimi sredstvi bomo nadaljevali s podporo obstoječih programov pomoči v Ruandi (izgradnja bivališč za sirote) in v Burundiju (dispanzerja v kraju Ruzo ter bolnica Rwisabi). V kraju Serowe (Bocvana) bomo pomagali pri dograditvi doma za duševno in telesno prizadete otroke in mladino do 20. leta. V Zambiji bomo predvidoma v sodelovanju z Sekcijo za tropsko medicino sodelovali pri programu v katerem zdravniki prostovoljci in drugo medicinsko osebje skrbi za zdravstveno oskrbo in osveščanje o preventivi pred malarijo. Še posebna pozornost pa bo namenjena otrokom, ki so zaradi dolgoletnih vojn, nemirov in nalezljivih bolezni, še posebej aidsa, ostali brez staršev.

Darovalci lahko svoj dar prispevajo preko položnice, ki jo najdejo v Reviji Ognjišče ali pa nas pokličejo na telefonsko številko 01/300 59 60. Lahko pa tudi obiščejo spletno stran www.karitas.si ali darujejo preko SMS sporočila AFRIKA na 1919 in prispevajo 0,96 EUR za srce Afrike.

Podarimo otrokom v Afriki UPANJE IN PRIHODNOST!

Možnosti darovanja>>