Šestčlanska družina v stiski

Z.I. je mati samohranilka petih otrok. Mož in oče  se je poškodoval in umrl, ko je bila najmlajša stara nekaj mesecev. Gospa družino preživlja s  socialno pomočjo in otroškim dodatkom. Razmere v družini so težke.  Kot brezposelna prosilka je prijavljena na ZRSZ, kjer aktivno išče zaposlitev. Družina nima drugih dohodkov ali premoženja. Tako materialna kot psihična stiska družine- tudi otrok je izredno težka. Družina biva v vlažnih prostorih, zaradi nenehnih popravil in vzdrževanja bivalnih prostorov, pogosto nimajo dovolj sredstev za preživetje. Karitas jim pomaga s hrano in obleko ter občasnim plačilom položnic. Potrebujejo tudi sredstva za kurjavo, plačilo šolskih stroškov in dejavnosti.

Stisko je posredovala Alenka Petek iz Škofijske karitas Ljubljana.