Razmere v Bangladešu po uničujočem tropskem ciklonu

Uničujoč tropski ciklon »SIDR« je v četrtek, 15. 11. 2007 ob 18:30 po lokalnem času,  dosegel obale Bangladeša. Okraja Barisal in Khulna, ki ju je ciklon dosegel prvi, sta prejeli glavni sunek opustošenja tega neurja. Po poročanju Oddelka za meterorologojo v Bangladešu, je imel tropski ciklon SIDR radij 500 km, z osrednjim delom v radiju 74 km in hitrostjo vetra 220 do 240 km/h. Ker se je nevihta pomaknila proti severu je bil označen za 2. kategorijo tropskega ciklona.

Po uradnem poročilu bangladeške vlade je bilo 18.11.2007 ob 11:30 v Bangladešu 1852 smrtnih žrtev ciklonskega neurja. Po neuradnih ocenah pa je umrlo okrog 3000 ljudi, s tem da je več tisoč ljudi še vedno pogrešanih. Poleg tega je na stotine tisoče ljudi ostalo brez svojih domov, poginilo je več kot 200.000 glav živine. Mnoga območja Bangladeša, kjer so poškodovane ceste in telekomunikacijske zveze, ostajajo nedostopna. Celotna nastala škoda še ni znana. Število smrtnih žrtev pa se bo verjetno še povečalo.

Ciklonsko neurje je zelo močno prizadelo15 okrajev v Bangladešu, kjer je bilo tudi največ smrtnih žrtev. Manjše število žrtev v nekaterih okrajih je predvsem posledica zaklonišč, ki so jih začeli graditi leta 1991 (sedaj jih imajo okoli 2.000) za primere ciklonskih neurij. Obalna območja so zelo revna in tako je v mnogih vaseh malo ostankov, ki bi pokazali, da so tam hiše sploh kdaj obstajale. Koordinator za ukrepanje v kriznih razmerah pri UN je ocenil, da je bilo v okrajih, kjer je ciklon najbolj pustošil, uničenih 20.000 domov in najmanj 30.000 družin je bilo močno prizadetih. Po njegovem mnenju se bodo ta števila še povečala.

Poleg nujnih potreb po hrani, zavetiščih in zdravstveni oskrbi, je vlada v Bangladešu  prosila Karitas tudi za oskrbo s pitno vodo, ki je na prizadetih območjih trenutno zelo oporečna. Mnogi vodni zbiralniki in pumpe so bile odplavljene. Trenutno je v Bangladešu krizno stanje, še posebej v okrajih Satkhire, Barguna, Patuakhali in Barisal, kjer je ciklon najbolj pustošil.

Odziv Caritas Internationalis:

Bangladeška Karitas je dosedaj prejela sledeco pomoc od:

– Ameriške Karitas – CRS (50.000 $)

– Nizozemske Karitas – CORDAID (200.000 €)

– Nemška Karitas in vlada Nemcije (350.000 €)

– Španska Karitas (200.000 €) Odziv Caritas Internationalis:

Bangladeška Karitas je takoj v petek, 17.11.2007, začela razdeljevati hrano v najbolj prizadetih območjih. Sodelavci Karitas na lokalni ravni so se hitro lotili iskanja lokalnih virov hrane. Na prizadetih območjih so poiskali dobavitelje in lastnike trgovin, da so tako lahko takoj začeli z oskrbo s prehrano. Karitas trenutno razdeljuje 400 družinam na dveh lokacijah pakete hrane, ki vsebujejo 10 kg riža, 2 kg leče ter 1 kg soli. Karitas v Bangladešu ima že izdelane programe pripravljenosti ob katastrofah ter močno mrežo prostovoljcev, ki pomagajo najbolj prizadetim družinam, ki so izgubile popolnoma vse in nimajo popolnoma nobenega vira hrane.

Sodelavci Karitas, ki delujejo na terenu na najboj prizadetih obmocjih prebivalce oskrbujejo s hrano, ki je nujno potrebna za preživetje, organizirajo prevoz le-te in vodijo seznam prejemnikov pomoci. Poleg prehrane, sodelavci osrednje Karitasove pisarne v Daki išcejo možnosti oskrbe prebivalcev s pripomocki, kot so plasticna ponjave za zasilna bivališca in druge potrebne ne-prehrambene artikle za preživetje prizadetih ljudi ob ciklonu, kar je na prizdetih obmocjih težko zagotoviti.

Sodelavci Karitas, ki delujejo na terenu, so na nekaterih obmocjih preživeli noc v zacasnih bivališcih. Povedali so, da je še vedno mnogo družin, ki so še vedno v teh zavetišcih, ki so prenatrpana, ker nimajo nikamor drugam iti, kajti njihovi domovi so bili popolnoma uniceni. Druge družine spijo na mestih, kjer so javne tržnice v zelo slabih higijenskih razmerah, svoj prostor si delijo z živalmi.

Poročajo, da je bilo na nekaterih območjih Bangladeša zaradi tropskega neurja podrtih okoli 90 % dreves. Mnoge hiše so bile uničene pod padlimi drevesi. Poleg tega so za revne ljudi v obalni regiji predstavljala drevesa, kot so mangovec in druga sadna drevesa dragocen vir dohodka.

Poročilo (3), ki ga je izdala Bangladeška Karitas o razmerah v Bangladešu po uničujočem tropskem ciklonu »SIDR«