PRIJAVNICA za udeležbo na strokovnem seminarju

MOJA DRUŽINA IN MOJA POT V ODRASLOST,   četrtek, 6. november 2008, Antonov dom na Viču,  Tržaška cesta 85, 1000 Ljubljana….

Ime in priimek:  

Naziv ustanove:

Naslov :

Pošta in kraj:

Telefon:                                              Fax.:

Email.:

Davčna številka ustanove:

Transakcijski račun ustanove:

Davčni zavezanec:                                   DA                  NE

Kotizacijo bom plačal/a sam/a:                DA                 NE

Kotizacijo bo plačala ustanova:               DA                 NE

Račun za plačilo kotizacije bo izstavljen na podlagi prijave in udeležbe, po izvedenem seminarju.

 ____________              Žig                   _______________

Datum/Kraj                                              Podpis odg.osebe

Prijava na delavnico:     obkrožite številko

 Dopoldan           1.           2.          3.           4.            5.

Popoldan:           1.           2.          3.           4.            5.

V primeru neenakomerne porazdelitve v delavnicah, bodo imele prednost prve prijave, ostali pa boste preusmerjeni tja, kjer bodo še prosta mesta.

POMEMBNI PODATKI

PRIJAVE:

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov:

Zavod Pelikan Karitas, Litijska cesta 24,

1000 Ljubljana, po faksu: 01 548 03 64

ali preko e-maila: [email protected].

Potrebno je vplačati tudi kotizacijo na TR (NLB, Mestna hranilnica Ljubljana):02010-0051046022.

Rok za potrditev udeležbe z izpolnjeno prijavnico in plačano kotizacijo je: 30.10.2008.

KOTIZACIJA:  60 EUR

Kosilo je vključeno v kotizacijo.

INFORMACIJE: V primeru kakršnihkoli vprašanj se lahko vsak delovni dan med 12. in 16. uro, obrnete, na tel.: 01 548 03 63, ali e-mail: [email protected]

ZAHVALJUJEMO SE VSEM POKROVITELJEM IN SOORGANIZATORJEM, KI BODO SEMINAR OMOGOČILI:

Generalni pokrovitelj: Slovenska Karitas                                               

 

Seminar so podprli še:                    

·         MDDSZ

·         MZ

·         SZS

·         CNVOS

·         Zveza društev na področju drog v Soveniji

Ter podjetja

·         Fotokopirnica List

·         Mlinotest

·         Radenska d.o.o.

·         Pekarna Adamič

·         Vrtnarstvo – Cvetličarstvo Brank Tomaž,s.p.

·         Nova kuverta, d.o.o.

                

Program je namenjen strokovnim delavcem v socialnem varstvu, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko zasvojenosti in vedenjskih vzorcev odraščajočih otrok in mladostnikov. Poudarek je na multidisciplinarnosti in povezovanju različnih strokovnih služb ter izvajalcev pomoči.

V prvem strokovnem seminarju leta 2005 smo pozvali vsakega posameznika k lastni odgovornosti, nato smo naslednje leto nadaljevali s spoznavanjem in prepoznavanjem samega sebe in pomenom drugega, ki s svojo besedo nagovarja, opogumlja, vliva upanje, stoji ob strani in s svojo pojavo izpričuje optimizem. Gre za pot, ki jo je potrebno prehoditi, da se človek lahko odloči za spremembo. V letošnjem sklopu pa želimo dati poudarek družini in njenim zakonitostim ter hkrati nakazati čim več možnosti vključevanja družine v programe pomoči zasvojenim in njihovim svojcem.

Vsebina letošnjega seminarja je praktični prikaz metod, smernic in različnih multidisciplinarnih oblik dela s posameznikom in/ali njegovo družino pri  spoznanju,  soočanju z zasvojenostjo in spreminjanju samega sebe.

Program je verificiran s strani SZS z 0,5 točke.

PROGRAM SEMINARJA:

v četrtek, 6. novembra 200

8.30                   Zbiranje in registracija udeležencev

9.00            Pozdravni govori

9.30        Predavanje

10.30          Odmor

10.45      Delavnice

11.45          Odmor

12.00         Predavanje

13.00          Kosilo

14.30      Delavnice

15.30          Odmor

15.45      Okrogla miza, plenum

16.30          Zaključek seminarja (do 17.ure)

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Predavanja:

1. predavanje:    Samozavest kot temelj zdravih medčloveških odnosov in osebnosti

Predavatelj: mag. Silvo Šinkovec

Mag. Silvo Šinkovec bo predstavil, kaj je samozavest, kako se oblikuje in začne graditi pri otroku že zelo zgodaj, kakšen je vpliv staršev na posamezna ravnanja in podobno. Predavanje bo sestavljeno iz nekaj praktičnih vaj in prikazov znakov nizke in visoke samozavesti, različnih obrambnih oblik vedenja. Hkrati pa tudi posledično, kaj se zgodi, če so določeni vzgojni vzorci premočni in nespodbudni za razvoj samozavesti pri otroku.

Predstavljene bodo oblike komunikacije v družini (ne/posredne in ne/jasne), načini in vrste sporočil (prikrita sporočila, pogojna in brezpogojna ljubezen), načini zadovoljevanja potreb, oblike vedenj, načini soočanja s težavami in vedenji, oblike nadzora in podobno. Vse to je povezano z oblikovanjem samospoštovanja in čustvenim razvojem otroka in mladostnika.

S predavanjem želimo povezati nekaj vzrokov in posledic, ki jih srečujemo pri mladostnikih, ki imajo težave z zasvojenostjo in družinami, ki se soočajo s tovrstno problematiko.

2. predavanje: Delo z družino in njenimi člani – odvisnost kot klic po odnosu

Predavatelj: Andrej in Maja Trampuž

Predavatelja mag. Andrej Trampuž, univ. dipl. psih., imago terapevt in direktor Centra za kakovost odnosov ter Maja Trampuž, svetovalka v Centru za kakovost odnosov in Imago edukator bosta predstavila elemente pomoči, ki jih uporablja Imago terapija in osnovne vzorce, ki se oblikujejo med partnerjema, kaj je tisto, kar prinesemo s seboj v partnerski odnos in v novo družino in kako to vpliva na medsebojne odnose in vzgojo otrok. Predstavljena bodo nekatera odklonska vedenja pri otrocih in mladostnikih, ki so posledica različnih čustvovanj in ravnanj med partnerji. S tem predavanjem želimo opozoriti strokovne delavce in ostale posameznike, ki se srečujejo z družinami, kjer se je pojavil problem zasvojenosti, na nekaj najbolj pogostih vzorcev in načinov ravnanj v takšnih družinah. Na tem mestu bo izpostavljen tudi vidik prenosa zasvojenosti iz generacije v generacijo (npr. alkoholizem v družini vodi do težkih konfliktov, zlorab in nasilja, ki imajo škodljiv vpliv na otroke…).

Pri razreševanju problematike zasvojenosti je pomembna vsa družina in delo z družino, predvsem v smislu povečanja aktivne »udeležbe«/vključenosti in motivacije vseh članov.

Delavnice – iste dopoldan in popoldan se bodo navezovale na vsebino samozavest – družina – zasvojenost (vsak kandidat se prijavi na dve delavnici, podnaslovi in izvajalci bodo sporočeni v gradivu, ki ga dobi vsak udeleženec na seminarju ):

Kako in na kakšen način se srečujemo z mladimi in njihovimi družinami kot družba, skupnost, strokovnjaki…

1.     delavnica: …na področju šolstva,

2.     delavnica: …na področju sociale,

3.     delavnica: …na področju zdravstva,

4.     delavnica: …na področju pastorale,

delavnica: …na področju lastne izkušnje in civilnih pobud