Postna akcija Topli dom 2007

Desetletje po strašni moriji v srcu Balkana, v Bosni, posledice še niso odpravljene in še dolgo ne bodo. Po obiskih v Bosni, kjer še štrlijo v nebo skoraj zaraščene ruševine porušenih domov, se sprašujemo: Zakaj? Kako je to mogoče? Papež Benedikt XVI. nam v okrožnici Bog je ljubezen odgovarja: »Pogosto nam ni dano poznati, zakaj Bog zadržuje svojo roko, namesto da bi posegel. Verujočemu je nemogoče misliti, da je Bog nemočen …. Kristjani namreč kljub vsem nepojmljivostim in zmedam svojega okolja še naprej verujejo v ’dobroto in človekoljubnost Boga’ (Tit 3,4). Čeprav so kakor vsi drugi ljudje potopljeni v dramatično kompleksnost zgodovinskih dogajanj, ostajajo trdni v upanju, da je Bog Oče in nas ljubi, tudi če nam njegov molk ostaja nerazumljiv.«

Strašna vojna je bila in je še priložnost, da se izkažeta naša ljubezen in dobrota. V priliki o usmiljenem Samarijanu Jezus uči, da moramo konkretno odgovoriti. V okviru Škofijske karitas Ljubljana smo začeli obnavljati domove, da bi se pregnani lahko vrnili. Deževica, Sarajevo, Borovica in Kolibe so naše postaje, kamor smo pošiljali material in pomagali z lastnimi rokami. V Sarajevo smo pošiljali moko in sadje. Nismo pozabili otrok žrtev min in sirot. Sedaj spoznavamo, da bi morali narediti nekaj, da se med pripadnike treh narodov in treh ver vrneta zaupanje in sodelovanje. S svojim postnim darom boste podprli nadaljnje izvajanje vseh teh nalog.

K sodelovanju pri zbiranju pomoči za sarajevsko Cerkev vas vabim z besedami apostola Pavla: »Vsakdo naj da, kakor se je v srcu odločil, ne z žalostjo ali na silo, kajti Bog ljubi veselega darovalca. Bog pa vas more presežno obdariti z vsakršno milostjo, tako da boste v vsem vedno imeli vsega dovolj zase in boste imeli izobilje za vsako dobro delo, kakor je pisano: Razsul je, dal je ubogim; njegova pravičnost ostane na veke(2 Kor 9, 7-9).

Boglonaj vsem ljudem z odprtim srcem! Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi (2 Kor 13,13).

msgr. Alojz Uran, nadškof metropolit
Spoštovani dobrotniki, podporniki postne akcije Topli dom!