Posredovanje zdravil s. Miriam Praprotnik v Albanijo

Danes, v torek, 17. novembra 2009, ob 12.00 bodo na Industrijski cesti 1 j v Grosupljem na tovornjak naložili zdravila, ki jih je Škofijska Karitas Ljubljana namenila za pomoč s. Miriam Praprotnik v Albaniji. Zdravila je podarila firma Arrow Pharma iz Ljubljane. Gre za tri palete zdravil, ki tehtajo več kot 500 kg, njihova skupna vrednosti pa znaša skoraj 46.000 €. V prosti prodaji bi zanje morali odšteti okrog 156.000 €.

Škofijska Karitas Ljubljana pomoč namenja predvsem za potrebe, ki se pokažejo doma, 5,6 % zbranih sredstev pa nameni pomoči v tujini. Izven matične domovine največ pomoči posreduje prebivalcem v Bosni in Hercegovini, kamor so letos poslali sredstva za obnovo dveh hiš v vasi Kolibe pri Bosanskem Brodu, podprli pa so tudi skupino triintridesetih dijakov, ki so bili v Kolibah teden dni na prostovoljnem delu. V okviru mednarodnega projekta z naslovom Jelo na kotaćima, ki se izvaja v Sarajevu in Tuzli, so podarili sredstva za nakup 25 ton moke.

Škofijska Karitas Ljubljana vsako leto z večjimi količinami zdravil in z različnimi ortopedskimi pripomočki sodeluje tudi pri pripravi zabojnika, ki ga Slovenska Karitas v okviru akcije Ne pozabimo… pošilja v Albanijo.

Sestra Miriam Praprotnik je redovnica hčera krčanske ljubezni (usmiljenka) in po poklicu zdravnica. Lani je bila nominirana za Slovenko leta. Živi in deluje v Draču v Albaniji. »Ni me sram prositi,« pravi 84-letna sestra. Častni naslovi, ki jih je prejela v več evropskih državah, ji ne pomenijo veliko. »Pohval ne potrebujem, če me že kje opazijo, sem vesela le, če mi dajo dar za uboge,« pravi. Kljub visoki starosti vsak dan dela v ambulanti, ki je obenem tudi lekarna. Lekarna je uvrščena na seznam državnih lekarn, vendar v tamkajšnjih lekarnah ljudje dobijo zdravila le, če jih plačajo. Sistem zdravstvenega zavarovanja v Albaniji, žal, še ne deluje. Zdravniki sicer izdajajo recepte, a si bolniki brez zadostnih sredstev z njimi ne morejo pomagati. Bolniki morajo zdravila kupovati celo v bolnišnicah. Lekarna, v kateri deluje s. Miriam, tako za mnoge pomeni veliko upanje, saj so v njej zdravila na voljo brezplačno.

Dodatne informacije dobite pri gospodu Jožetu Rovtarju na sedežu Škofijske Karitas Ljubljana na Poljanski cesti 2 v Ljubljani, tel. 01/439–21–30, e-naslov: [email protected].