Poročilo z novinarske konference o dobrodelni akciji Pomagajmo preživeti in letnem poročilu mreže Karitas za leto 2014

V sredo, 18. 3. 2015 ob 11.30 je v Črnomlju na sedežu župnijske karitas potekala novinarska konferenca, na kateri so sodelavci Slovenske karitas predstavili začetek dobrodelne akcije Pomagajmo preživeti in letno poročilo celotne mreže Karitas za leto 2014. Svoje dejavnosti je predstavila tudi Župnijska karitas Črnomelj.

Dobrodelna akcija Pomagajmo preživeti
Slovenska karitas sedmo leto zapored začenja z vseslovensko dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti, ki je namenjena materialni pomoči v obliki hrane in plačila položnic za osebe, ki še vedno občutijo posledice gospodarske krize in brezposelnosti. V letu 2014 smo s pomočjo darovalcev zbrali 173.120 EUR. Zbrana sredstva so bila uporabljena za hrano higienske pripomočke in plačilo položnice (stanarine, stanovanjske stroške, ogrevanje, elektrika …) Odzvala so se tudi nekatera podjetja, ki so donacijo podarila v obliki hrane.
Tudi letos vabimo k solidarnosti in sodelovanju v dobrodelni akciji Pomagajmo preživeti. Vsi ki bi želeli sodelovati, lahko sredstva nakažejo na: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, Namen: Pomagajmo preživeti, sklic: SI00 930.

Zgibanka s položnico je na voljo na spletni strani www.karitas.si, v zadnji izdaji Tednika Družina in v naslednjih dneh na sedežih župniji ter na vseh poštah po Sloveniji. V tem času zbiramo tudi hrano v trgovskih centrih Mercatorja in Hoferja.

Letno poročilo mreže Karitas v letu 2014
V letu 2014 smo v celotni mreži Karitas v obliki materialne pomoči z darovi darovalcev, delom prostovoljcev, sredstvi FIHO, ministrstev in lokalnih skupnosti ter hrano iz intervencijskih zalog EU v sklopu materialne pomoči, pomagali 106.294 osebam po vseh slovenskih krajih. Med njimi je bilo 91.410 družinskim članov in posameznikov, 10.819 starejših, 2.710 migrantov in 1.355 brezdomcev. Glavnino pomoči v obliki hrane in higienskih pripomočkov in plačila položnic so prejele družine, ki so v hudih stiskah. Skupna vrednost programov pomoči Karitas v Sloveniji je v letu 2014 znašala 7.804.289 EUR in v tujini 1.122.371 EUR. Več kot 10.000 prostovoljcev, ki delujejo v 459 župnijskih karitas je ljudem v stiski razdelilo 2.443 ton hrane. Samo v lanskem letu je bilo pomoči v obliki plačila najnujnejših položnic deležnih 16.060 oseb.

Slovenska karitas se pridružuje zadnjemu pozivu Caritas Europe – Revščina in neenakost v Evropi narašča, ljudje potrebujejo pravične rešitve
Novo poročilo Caritas Europa o vplivu krize na življenje ljudi razkriva zaskrbljujoče dejstva o revščini in pomanjkanju v več državah članicah EU, ki jih je gospodarska kriza najhuje prizadela, saj kar 123 milijonov državljanov EU živi v revščini. Čeprav Slovenija ne sodi v krog najbolj prizadetih držav, tudi za njo velja ugotovitev, da po več kot 6 letih od začetka gospodarske krize revni še vedno plačujejo za krizo, ki je niso povzročili. Revni ljudje tudi v Sloveniji postajajo še revnejši. Stiske ljudi na robu so iz leta v leto globlje in težko rešljive.
Slovenska karitas glede na razmere v Sloveniji predlaga večje vlaganje v socialne politike, ki bodo omogočile dostopnost stanovanj in delovnih mest na dolgi rok ter opozarja na problematiko dela na črno. Mnogi revni, ki si pomagajo s tovrstnim delom, so izkoriščani.
Prav tako je potrebno manjšim družinam z otroki, ki prejemajo minimalen dohodek enega zaposlenega starša, omogočiti dostojno preživetje z ustreznimi subvencijami in olajšavami, ki bi jim drugače pripadale v primeru brezposelnosti obeh staršev in v primeru prejemanja denarne socialne pomoči.