Pomoč ŠRI LANKI – poročilo


Slovenska karitas se je ob potresu in cunamiju v JV Aziji odločila za
pomoč SRI LANKI, kjer smo želeli podpreti lokalno mrežo Karitas, ki ima
že tridesetletno tradicijo. 

Do sedaj uporabljena zbrana sredstva donatorjev in darovalcev od zbranih 174 mio Sit:

– Na apel Caritas Internationalis smo za prvo pomoč nakazali 1.2 mio SIT.
– Caritas Franciji, ki so koordinatorji pomoči mednarodne mreže Caritas na Šri Lanki smo nakazali 30 mio SIT, ki so jih uporabili za gradnjo začasnih in sedaj že tudi stalnih bivališč.
– Sestram Dobrega pastirja v Wattali smo nakazali 1.2 mio SIT, ki so jih porabile za oskrbo družin.
– Nacionalni Karitas Šri Lanka (SEDEC) smo nakazali 36.3 mio SIT.
– Za vsebino pošiljke pomoči (orodje, rjuhe, brisače, plastična posoda, idr.), ki smo jo poslali sestram v Wattalo, smo plačali 5.7 mio SIT. Dejanska vrednost pošiljke je bila še višja, saj je bilo veliko novega materiala tudi podarjenega. Intereuropa nam je podarila brezplačen prevoz pošiljke ter carinjenje.
Pri Czech Airlines so nam odobrili brezplačen letalski prevoz za dve osebi na relaciji Ljubljana – Praga – Colombo in nazaj.

Načrtovana poraba preostalih sredstev 2005/06:
– skupen projekt slovenske vlade in dobrodelnih organizacij: 12 mio SIT za obnovo šole v predmestju Colomba
– s preostalimi sredstvi bomo izvajali konkretne projekte na Šrilanki (izgradnja domov za otroke)

Predstavnika Slovenske karitas sta marca meseca obiskala Šrilanko in proučila razmere v tej državi. Še posebej sta videla veliko stisko na severovzhodu in vzhodu države, kjer so hude posledice 20-letne državljanske vojne, seda pa še hude posledice naravne nesreče.
Slovenska karitas se je odločila, da bo podprla projekte za pomoč otrokom na teh območjih, in sicer predvidoma v krajih Mulaittivu, Batticaloa (Aiyithiyamalai) in Uritherapuram.
Projekti se bodo začeli izvajati v mesecu septembru in bodo potekali tudi v letu 2006. Sredstva bodo odtekala glede na izvajanje posameznih faz projektov, bodisi z neposrednimi nakupi blaga in materiala ali z nakazili na lokalno karitas. Dinamika izvajanja projektov je usklajena z lokalno Karitas in jo narekujejo tamkajšnje razmere.

Barbara Nedič