Pomoč ob neurjih v Sloveniji

Pomagajmo družinam in posameznikom prizadetim ob poplavah in neurjih!
Svojo pomoč lahko posredujete na:
Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
TRR.: 02140-0015556761, Sklic: 00 150805, namen: NEURJE

Hvala!