Zamenjava dotrajanega ostrešja

Družina Š. je petčlanska družina. Oče je invalid in prejema nadomestilo iz invalidskega zavarovanja, mama ne prejema dohodkov, ker je bila zaradi skrbi za otroke zaposlena samo 11 let. Trije otroci so odrasli, vendar ima eden posebne potrebe in je dopoldne vključen v varstveno delavni center, drugi ima resne zdravstvene težave zaradi katerih je teže zaposljiv in je trenutno brez zaposlitve. Tretji je zaposlen in prejema nizek osebni dohodek. Družina poleg tega skrbi še za 91 – letno staro mamo, ki je sicer nastanjena v domu starejših občanov, a njena pokojnina ne zadošča za kritje vseh stroškov.
Družina živi v skromni in močno dotrajani hiši, ki je bila zgrajena pred več kot 100 leti. Del hiše so pred leti prezidali, niso pa uspeli dokončati strehe, preostala streha pa je bila povsem dotrajana. Družina prosi za pomoč pri obnovi strehe, ki močno pušča in pokritje prizidka, da bi tako pridobili še eno sobo, ki jo pet odraslih ljudi nujno potrebuje.
V pomoč se je aktivno vključila Župnijska karitas Rogaška Slatina, ki je k sodelovanju pritegnila tudi sorodne organizacije, da bi delo čim prej steklo.
Družina Š. je v težki socialni stiski in nujno potrebuje pomoč v višini 1.500€, ki bodo v celoti porabljena za nakup gradbenega lesa za ostrešje.
Stisko je posredoval Matej Pirnat, Škofijska karitas Celje