Pomoč Karitas s šolskimi potrebščinami pred pričetkom šolskega leta 2021/2022

V letošnjem poletju so do konca avgusta škofijske Karitas v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Celju, Murski Soboti in Novemu mestu pomagale 7.298 socialno ogroženim šolarjem iz 3.115 družin, od tega 5.831 osnovnošolcem in 1.467 dijakom. Skupaj je pred začetkom šolskega leta vrednost pomoči na škofijskih Karitas v obliki paketov šolskih potrebščin ter bonov in naročilnic, predvsem za nakup delovnih zvezkov, znašala 276.191,13 EUR.  Podatki o pomoči s šolskimi potrebščinami so delni, ker pomoč poteka preko celega leta. Po obsegu prošenj se ocenjuje, da bo tovrstna pomoč ob koncu leta skupaj z župnijskimi Karitas zajela več kot 11.000 otrok. Družine s šoloobveznimi otroki, ki so v stiski, so pred pričetkom novega šolskega leta prejele pomoč v obliki paketov s šolskimi potrebščinami oz. bonov in naročilnic predvsem za nakup delovnih zvezkov. Večina pomoči je bila realizirana z zbranimi sredstvi v akciji Otroci nas potrebujejo, v kateri se je zbralo 171.812 EUR, in z zbranimi 44.000 zvezki v akciji Pokloni zvezek.           
Posebna oblika pomoči pri stroških za šolo so tudi Botrstva za otroke, v katera je vključenih več kot 250 otrok. Izvajajo se v škofijskih Karitas v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Poleg šolskih potrebščin vsako leto med šolskim letom približno 1.130 otrok prejme tudi denarno pomoč pri plačilu prehrane, obšolskih dejavnosti in sprotnih potreb za šolanje. Sredstva za pomoč med letom prispeva tudi Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO).

Začetek šolskega leta za mnoge socialno ogrožene družine predstavlja hudo finančno breme. Stroški za šolske potrebščine in delovne zvezke za posameznega osnovnošolca, še posebej v drugi in tretji triadi, lahko znašajo tudi več kot 200 EUR, kar je odvisno od šole in razreda. Finančna bremena se za starše mesečno nadaljujejo tudi med šolskim letom. Na Karitas se še posebej obračajo po pomoč družine, kjer so starši brezposelni ali imajo nizko plačo, zadolžene družine, družine z enim staršem in družine z več osnovnošolci. Velikokrat pomoč potrebujejo tudi družine, ki za silo shajajo skozi leto in drugače ne prejemajo pomoči. Karitas v veliki meri pomaga tudi družinam, ki za las izpadejo iz javnih cenzusov pomoči. V sodelovanju z osnovnimi šolami socialno ogroženim otrokom poleg pomoči s šolskimi potrebščinami nekatere Karitas dodatno pomagajo tudi med letom z učno pomočjo, pomočjo pri plačilu različnih dejavnosti in položnic za prehrano. Pomoč na mnogih lokacijah usklajujemo s CSD in drugimi NVO. Dobro sodelujemo tudi s številnimi osnovnimi šolami.

Velik del sredstev za pomoč se je zbral  v dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo, ki se je pričela v mesecu juniju in v kateri se je do sedaj z nakazili in SMS sporočili zbralo 171.812 EUR. Na Slovenski karitas so hvaležni za izjemno podporo darovalcev. Del sredstev za pomoč je pridobljen tudi v manjših akcijah škofijskih Karitas, preostanek prispeva FIHO. Del pomoči se je zbral in razdelil tudi v materialni obliki. Skupaj je bilo zbranih več kot 44.000 zvezkov za socialno ogrožene otroke v Sloveniji. Zbiranje zvezkov je potekalo v 208 osnovnih šolah in 83 vrtcih v mesecu maju in juniju. Tako so otroci za svoje socialno ogrožene sovrstnike zbrali več kot 28.000 zvezkov in v vrtcih dodatno še 400 novih tempera barvic. Akcija Pokloni zvezek je bila izpeljana tudi v papirnicah Office&More in galanterijah Bags&More, v katerih se je zbralo več kot 13.000 zvezkov. Letošnji akciji Pokloni zvezek se je pridružilo tudi Združenje slovenskih skavtinj in skavtov, ki so zbrali več kot 3.000 zvezkov in jih podarili Karitas.

Akcija zbiranja sredstev v dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo se bo nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih, saj Karitas osnovnošolcem pomaga tudi med celim šolskim letom. Še vedno pa zbiramo nove, velike črtaste zvezke ali tempera barvice, ki jih mogoče oddati na najbližji Karitas, ali finančna sredstva za pomoč otrokom na TRR:

Slovenska karitas           
Kristanova ulica 1           
1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214 0001 5556 761
sklic: SI00 3620
namen: Otroci nas potrebujejo.

Zbiranje sredstev preko celega leta poteka tudi prek SMS-sporočil s ključno besedo ZVEZEK ali ZVEZEK5 na 1919, s katero se daruje 1 EUR ali 5 EUR.

Iskrena hvala vsem darovalcem za darovano pomoč otrokom, ki potrebujejo šolske potrebščine.