Očistimo Slovenijo 2012

Tudi
na Slovenski Karitas smo se kot
partnerji Ekologom brez meja
pridružili pri najbolj aktualni okoljski prostovoljski akciji Očistimo Slovenijo – očistimo svet 2012,
ki v Sloveniji poteka 23. in 24. marca 2012.

 Na Slovenski Karitas smo se odločili, da se
kot organizacija priključimo skupni akciji v smislu zmanjševanja revščine in
globalne solidarnosti, ker je onesnaženje okolja eden od največjih problemov našega
sveta, ki povzroča večjo revščino. Posledice svetovnega onesnaževanja najbolj občutijo
najrevnejše države, ki so k onesnaževanju našega planeta dejansko najmanj
prispevale. Posebej območja v Afriki pestijo posledice podnebnih sprememb,
zaradi katerih so tamkajšnji prebivalci potisnjeni v nepretrgani krog revščine
in trpljenja. Zaradi izmenjujočih se neurij in suš je več lakote, pomanjkanja
pitne vode, širijo pa se tudi različne bolezni.

 Čistilno
akcijo Očistimo Slovenijo 2012 so
danes, 23. marca 2012, že zaželi v vrtcih in šolah. Na Slovenski Karitas smo pripravili gradiva za izvedbo delavnic
ozaveščanja »Živi preprosto in solidarno
– v smeri podnebne pravičnosti
«[1] za
vrtce, osnovne in srednje šole ter jih spodbudili, naj omenjene delavnice nadgradijo
s priključitvijo okoljski akciji in naredijo nekaj dobrega za čistejše okolje,
predvsem v solidarnosti do najrevnejših prebivalcev na Zemlji, ki jih posledice
onesnaževanja najbolj zadevajo.

 V
Sloveniji je 13 osnovnih in srednjih šol današnji dan pričelo z delavnicami Slovenske Karitas o globalnih okoljskih
problematikah in o problematiki podnebnih sprememb, o tem, kako lahko vsak
posameznik negativno ali pozitivno vpliva na naravo. Okoljsko motivirani učenci
in učitelji so očistili in uredili šolsko okolico, igrišče ter šolske poti ter
na koncu posadili semena sončnic, ki smo jih jim poslali, da bi tudi na ta
način prispevali k čistejšemu in lepšemu okolju. V okviru projekta Slovenske Karitas so v teh dneh potekale
delavnice ozaveščanja o okoljski problematiki tudi v 103 vrtcih, med katerimi
so se nekateri tudi pridružili čistilni akciji.

 K
sodelovanju smo povabili tudi sodelavce in prostovoljce šestih škofijskih, več
kot 400 župnijskih in drugih ustanov Karitas,
da z osebnim angažiranjem v akcijo prinesejo duha Karitas in prostovoljstva. Podporniki Karitas bodo na terenu dejavni
jutri, v soboto 24. marca 2012.

 S
pridružitvijo akciji Očistimo Slovenijo
2012
želimo spodbuditi prostovoljstvo, solidarnost do sočloveka in  medgeneracijsko sodelovanje ter zavedanje,
kako pomembno je živeti v čistem in zdravem okolju. Vse je odvisno od vsakega
izmed nas in naših dejanj. 

 Dodatne
informacije na Slovenski Karitas
dobite pri Jani Lampe, tel. 01/432–03–05, GSM: 031/344–481, e-naslov [email protected] oz. na spletnih
straneh www.karitas.si in www.ocistimo.si.[1] Delavnice v  OŠ, SŠ in vrtcih so
potekale v okviru mednarodnega projekta ozaveščanja »V smeri podnebne
pravičnosti v državah v razvoju s poudarkom na podsaharski Afriki«,
sofinanciranega s strani EU in MZZ RS.