Objava delovnega mesta

Ljubljana, 12.3.2020

Naziv delovnega mesta: Računovodstvo/knjigovodstvo

Opis delovnega mesta:

  • prevzemanje in obdelovaje knjigovodskih listin;
  • plačevanje računov in njihovo knjiženje;
  • vodenje blagajne in blagajniškega dnevnika;
  • administrativna, tehnična in druga dela v računovodstvu;
  • obračunavanje plač in prispevkov delavcev;
  • sodelovanje in pripravljanje finančnih poročila za sofinancerje programov;
  • svetovanje generalnemu tajniku in sodelovanje pri pripravi predloga finančnih načrtov poslovanja, programov in projektov;
  • vodenje finančne statistike zavoda;
  • sodelovanje v programih in projektih SK;
  • opravljanje drugih nalog po navodilu generalnega tajnika.

Zaposlitev za določen čas 12 mesecev.

Vrste zaposlitve: Polni delovni  čas

Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti na področju računovodstva

Poskusno delo: NE

Vozniški izpit B kategorije

Zahtevano znanje jezikov: slovenski jezik

Potrebna izobrazba: višja ali visoka

Funkcionalna in specialna znanja oz. posebne:

– opravljeni osnovni tečaji za računovodsko poslovanje in za novosti na področju računovodstva in davkov;

– znanja za delo z računalnikom;

– sposobnost za samostojno delo in analitičen pristop.

Druga potrebna znanja: natančnost, odgovornost

Delo se opravlja na sedežu Slovenske karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

Rok za prijavo je 3 dni od objave.