Občni zbor Škofijske Karitas Ljubljana

Občni zbor Škofijske Karitas Ljubljana (ŠKL) bo v soboto, 20. marca 2010, v Ljubljani. Začel se bo ob 9.00 s sv. mašo v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja, ki jo bo ob somaševanju duhovnikov daroval nadškof metropolit msgr. dr. Anton Stres.

Občni zbor se bo nadaljeval v veliki avli Teološke fakultete na Poljanski cesti 4. Zbrane bodo poleg direktorja ŠKL Toneta Kompareta pozdravili tudi gostje. Dr. Janez Juhant bo imel predavanje z naslovom: Človek v stiski. V nadaljevanju bodo predstavili poročila o delovanju ŠKL in mreže župnijskih Karitas v letu 2009, sklepni del srečanja pa bo namenjen pobudam in vprašanjem udeležencev. Program se bo končal predvidoma ob 13.30. 

Povzetek poročila o delovanju Škofijske Karitas Ljubljana v letu 2009 

ŠKL je v letu 2009 skupaj z mrežo župnijskih Karitas uspešno opravljala svoje poslanstvo. Delovanje Karitas v Nadškofiji Ljubljana temelji na prostovoljstvu. Povečana stiska, s katero so se srečevali, je privabila nove prostovoljce. V lanskem letu je 3.183 prostovoljcev opravilo skupaj 136.611 delovnih ur. Poleg materialne pomoči so ljudem skušali nuditi tudi oporo, razumevanje in občutek, da v nastalih okoliščinah niso ostali sami. 

Vrednost razdeljene pomoči je v preteklem letu znašala 2.325.886,00 €. V znesku ni upoštevana vrednost razdeljenih oblačil (samo iz skladišča na Hudovernikovi ulici 6 v Ljubljani so razdelili 103.891 kosov oblačil, obleko pa delijo tudi župnijske Karitas).Iz lastnih sredstev so za pomoč družinam namenili 548.945,00 €, otrokom 285.399,00 €, starejšim in bolnim 91.816,00 €, brezdomcem in migrantom 55.629,00 €, samskim osebam 21.965,00 € in tujini 246.010,00 €. Prosilcem so pomagali s hrano iz intervencijskih zalog Evropske unije, ki je bila po maloprodajnih cenah vredna 529.931,00 €, s hrano iz donacije Vlade RS v vrednosti 150.031,00 €, s hrano iz Mercatorjeve donacije v vrednosti 57.300,00 € in podarjeno hrano različnih darovalcev v skupni vrednosti 295.000,00 €. Podrobnejša poročila so v celoti objavljena v zborniku, ki bo v tiskani obliki na voljo na občnem zboru.

Dodatne informacije dobite na sedežu Škofijske Karitas Ljubljana, Poljanska cesta 2, 1000 Ljubljana, tel. 01/439–21–30, GSM: 051/369–843