Ob Evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi (18. oktober)

 

Ob Evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi (18. oktober) želimo z aktivnostmi in materiali opozoriti na to grobo kršitev človekovih, kakor tudi otrokovih pravic.

Mednarodna organizacija dela (ILO) namreč ocenjuje, da je med žrtvami trgovine z ljudmi  1,2 milijona otrok. Med tremi otroki žrtvami sta dve deklici in en deček. Poznamo različne oblike trgovine z otroki: beračenje, prostitucija, prisilno delo, prisilne poroke, trgovina z organi, lažne posvojitve, siljenje v kazniva dejanja, uporaba otrok za bojevnike idr.

Ne slepimo se, da v Sloveniji otroci niso izkoriščani za trgovino z ljudmi. Smo kaj manj prizadeti, če na ulici opazimo otroka drugih etničnih skupnosti? Ni pomembno kje in kateremu otroku se to zgodi, kakšne polti je, etnične pripadnosti, spola… S temi otroki prihajamo v stik tudi v naših bližnjih sosednjih državah, kamor odhajamo na oddih, kjer je sezonska migracija skupin otrok, ki jih obvladujejo kriminalne združbe, ki nato po ulicah beračijo, prodajajo obeske, cvetje turistom po gostinskih lokalih ali izvajajo manjše tatvine, že stalnica. Da ne omenjamo izkoriščanja otrok za spolni turizem v državah (azijske države, Mehika, države Srednje Amerike), kamor tudi Slovenci vse pogosteje zahajamo. Vsi otroci bi morali živeti varno otroštvo, njihova glavna naloga pa naj bo šolanje in igra. Ne spreglejmo trgovine z otroki in ne podpirajmo je s svojim denarjem.

Na Slovenski karitas že deseto leto svoje poslanstvo pomoči ljudem v stiski uresničujemo tudi preko oskrbe in celostne pomoči žrtvam trgovine z ljudmi. V letošnjem letu smo postali izvajalec »Krizne namestitve za otroke-žrtve trgovine z ljudmi« ter izvajalec programa »Namestitev v varnem prostoru za žrtve trgovine z ljudmi«. V obdobju od aprila 2016 do  aprila 2017 pa teče tudi projekt Bodi pozoren. Bodi previden., katerega namen je ozaveščanje učencev tretje triade osnovne šole, strokovne in širše javnosti o pojavu in pasteh trgovine z ljudmi. Projekt Bodi pozoren. Bodi previden. je sofinanciran s strani Urada Vlade RS za komuniciranje. V obdobju trajanja projekta poudarjeno izvajamo preventivne aktivnosti ozaveščanja otrok ter strokovne in širše javnosti o trgovini z ljudmi, njenih oblikah, pasteh, samozaščitnem vedenju ter pomembnosti spoštovanja človekovega dostojanstva. Otroke ne želimo zgolj opozoriti na pasti, da sami ne postanejo žrtve trgovine z ljudmi, temveč jim želimo predstaviti krutost pojava ter posledice za osebe, ki se jim je zgodila trgovina z ljudmi ter jih na ta način vzgajati, da sami ne bodo postali uporabniki storitev, ki izhajajo iz trgovine z ljudmi. Zavedamo se, da zgolj zmanjšanje povpraševanja po storitvah, ki izhajajo iz trgovine z ljudmi (npr. seksualne storitve, poceni delovna sila) lahko zmanjša samo ponudbo ter število žrtev trgovine z ljudmi. V Sloveniji se vse prevečkrat slepimo, da se trgovina z ljudmi pri nas ne dogaja, da z njo ne prihajamo v stik, da nimamo moči, da bi vplivali nanjo. Poleg preventivnih delavnic, ki smo jih v preteklih letih izvajali po osnovnih šolah in lokalnih skupnostih (zajeli smo preko 1.300 otrok in mladostnikov), smo želeli dati besedo tudi mladim. V ta namen smo pripravili nagradni natečaj Bodi pozoren. Bodi previden.,ki je mlade nagovoril, da pripravijo takšno preventivno gradivo, ki bo njihove vrstnike ozaveščalo o trgovini z ljudmi in njenih pasteh.

Aktivnosti v okviru projekta Bodi pozoren. Bodi previden. lahko spremljate na spletni strani https://www.karitas.si/pomoc/pomoc-zrtvam-trgovine-z-ljudmi/ ter na FB strani Slovenska karitas proti trgovini z ljudmi.

Imre Jerebic, generalni tajnik Slovenske karitas

 

Za več informacij:

[email protected], 01 300 59 62, 031 470 151