Nova orodja za prepoznavo socialnih stisk – vabilo na izobraževanje

Povečane potrebe po dostopni psihosocialni pomoči med ranljivimi ljudmi in razvoj družbe v smeri digitalizacije sta v preteklih dveh letih narekovala posodobitev oblik socialne in dobrodelne pomoči. Na spletni strani Slovenske karitas smo pripravili nova uporabna orodja, ki bodo marsikateremu prostovoljcu olajšala odločitev in pripomogla k bolj celostnemu pristopu pri nudenju pomoči v župnijskih Karitas, škofijskih Karitas in socialnih zavodih Karitas.

Spleta stran eSOS je namenjena tako laičnim uporabnikom, ki čutijo, da so v stiski in želijo pridobiti več informacij zase ali za bližnjo osebo, kot tudi prostovoljcem in strokovnjakom, ki se srečujejo z ljudmi v stiski.

Slovenska karitas je v sodelovanju s Škofijsko karitas Ljubljana in z Zavodom Pelikan – Karitas v okviru projekta eSOS – Spletna prepoznava socialnih stisk razvila orodje za pomoč pri prepoznavanju socialnih stiskeSOS aplikacijo, ki je hkrati tudi prvi korak k njihovemu reševanju.

Na spletni strani karitas.si/esos je na voljo knjižnica uporabnih gradiv, aplikacija za prepoznavo socialnih stisk in možnost naročanja na video svetovanje.

Spremenjene okoliščine zahtevajo nove pristope

Veliko ljudi doživlja močne osebne stiske, a o njih težko spregovori in pogosto ne poišče pomoči. Najpogosteje razlogi za to so: slabo poznavanje težav, njihovo zanikanje, občutki strahu pred stigmo, slaba samopodoba, šibka socialna mreža in izolacija zaradi velike revščine ali invalidnosti.

Ljudje v socialni stiki se še vedno sramujejo, da potrebujejo pomoč. Kljub temu, da v mreži Karitas pomagamo velikemu številu uporabnikov, še vedno obstajajo takšni, ki še niso našli poguma, da bi povprašali za pomoč, ali pa ne vprašajo za dodatno pomoč v povezavi s stiskami, ki jih doživljajo v svoji družini in okolici.

»Že dolga leta sem hodila po paket s hrano, ko sem končno prostovoljki v naši ŽK lahko zaupala, da me je strah prinesti domov vse te dobrote, saj bom poslušala, kako sem nesposobna, da moramo zdaj živeti od Karitas. Mož pa bo potem odšel v gostilno in se pijan vrnil enkrat ponoči,« je samo ena od osebnih zgodb, ki kaže na potrebo, da pomoč postane še bolj dostopna.

Spleta stran je namenjena tako laičnim uporabnikom, ki čutijo, da so v stiski in želijo pridobiti več informacij zase ali za bližnjo osebo, kot tudi prostovoljcem Karitas, duhovnikom in strokovnjakom, ki se srečujejo z ljudmi v stiski.

Vprašalnik za oceno tveganja in dvig motivacije

Prostovoljci lahko uporabnikom, ki pridejo po paket s hrano, priporočijo izpolnitev vprašalnika. To je za ljudi v stiski uporabna in dobrodošla informacija. Z vprašalnikom bodo lahko preverili, ali pri njih obstaja tveganje za negativne posledice zaradi prisotnosti alkohola v družini (zasvojenost te osebe ali svojca), ali se soočajo z resnejšimi duševnimi stiskami in ali trpijo zaradi slabih medosebnih odnosov.

Vprašalnik je sestavljen iz petih presejalnih vprašanj, ki na podlagi podanih odgovorov priporočijo izpolnitev specializiranega vprašalnika za posamezno področje. Do vprašalnika se lahko dostopa preko računalnika ali pametnega telefona. Vprašalnik je narejen kot aplikacija, je prijazen in enostaven za uporabo ter se ga lahko uporabi zase ali v imenu drugega. Je anonimen in ne zbira podatkov o uporabniku.

»Dobro je, da uporabnik vprašalnik izpolnjuje s pomočjo osebe, ki ji zaupa. To je lahko prijatelj, prostovoljec na župnijski Karitas ali svetovalec. Ko uporabnik v družbi podporne in neodvisne osebe odgovarja na vprašanja, dobi odlično priložnost za spoznavanje samega sebe in iztočnice za pogovor. Hkrati mu drug človek pomaga odgovoriti bolj iskreno in realno,« je svojo izkušnjo uporabe vprašalnika povzel psihoterapevt v testni skupini, ki je ocenjevala in preverjala eSOS aplikacijo.

Video svetovanje – dostop na nacionalni ravni

Sočasno z aplikacijo je zaživelo tudi video svetovanje. Na spletni strani se lahko oseba v stiski naroči na prvi informativni posvet. Posvet je brezplačen in zaupen. Po informativnem posvetu se lahko vključi v nadaljnje svetovanje, terapevtsko pomoč ali psihoterapijo Vse storitve so za uporabnika brezplačne.

Na posvet se lahko na priporočilo prostovoljca v župnijski Karitas naroči uporabnik sam, lahko pa se svetovanja udeležita skupaj in z našo poznavalko socialnih programov s skupnimi močmi najdejo najboljšo možno rešitev. Na posvet se lahko naroči tudi prostovoljec ali sodelavec programov Karitas, ki se je pri svojem delu znašel v slepi ulici.

Vabljeni, da obiščete našo spletno stran in spoznate vsebine, ki so vam na voljo. Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo, iz Sklada za NVO.

Vabilo

V četrtek, 15. 12. 2022, ob 18. uri organiziramo spletno izobraževanje, na katerem bomo predstavili eSOS aplikacijo, postopek naročanja na video svetovanje ter zagotavljanje pomoči pri izvajanju svetovanj.
Ponovitev delavnice bo 19. 1. 2023, ob 18. uri.
Prijave zbiramo na prijavnem obrazcu spodaj ali na e-naslovu:
[email protected].

Prijave

Povezavo do srečanja boste prejeli dan pred dogodkom.


Več informacij:

Sofinancer programa:

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO (Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021-2023 (Uradni list RS, št. 86/21)

Preberite tudi: