Naj se zgodi

Evropska komisija je objavila predlog svetu in parlamentu EU naj proglasita leto 2010 za Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti . V besedilu predloga je zapisano, da »se 78 milijonov Evropejcev sooča s pastjo revščine« in da je to žalostno »stanje v očitnem nasprotju s skupnimi vrednotami Evropske unije in se je treba z njim soočiti z jasnimi in odločnimi dejani«.

Naj se zgodi Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti 2010 bo eno temeljnih sporočil regionalne konference CE na Bledu saj si zelo želimo, da bi ga prav junijski Svet EU proglasil in mu določil smer in vsebino. In slovensko predsedstvo EU naj bi prispevalo ključen delež k uspešnemu začetku priprav na to leto z njegovo razglasitvijo ter kar največjo odprtostjo vsem za sodelovanje. Caritas Europa pozdravlja ta korak in ne dvomi, da bi takšno posebno leto spodbudilo vse, da postavijo revščino in socialno izključenost na vrh dnevnega reda kakor tudi prispevalo k večji ozaveščenosti o revščini v Evropi.

Ko govorimo o revščini si ljudje ponavadi mislimo, da je to nekje daleč od nas, v deželah v razvoju ampak v resnici revščina obstaja v našem sosedstvu po vsej Evropi. Poročila Evropske komisije pravijo, da več kot 100 milijonov ljudi živi z največ 22 € dohodka na družinskega člana na dan. Caritas Europa močno podpira iniciativo in upa, da se bo tudi uresničila. V ta namen je bilo že sproženih mnogo aktivnosti kot so: pisma raznim političnim predstavnikom in organom Unije kot tudi povabilo evropskim poslancem, da s podpisi podprejo sprejem odločitve o razglasitvi tega posebnega leta.

Tudi Slovenska karitas si na različne načine, tako preko župnijskih in škofijskih Karitas kot tudi na nacionalni ravni v Cerkvi in družbi prizadeva za lajšanje revščine in za večjo socialno pravičnost. Izvajamo mnoge programe pomoči, razvojne projekte in socialne programe ter storitve. Tako smo vsakodnevno v stiku in povezani s tisoči ljudi, ki so izpostavljeni pogubnim posledicam revščine in pastem socialne izključenosti. Neposredne izkušnje in pričevanja ljudi, ki se obračajo na nas in druge podobne ustanove nas v duhu katoliškega socialnega nauka, posebno njegovih vrednot in načel kot so: človekovo dostojanstvo, solidarnost in prednostna možnost za uboge spodbujajo, da se zavzamemo za to, da bi to alarmantno stanje trdovratno visoke in v nekaterih predelih sveta in tudi Evrope kljub globalizaciji ekonomije (ali prav zaradi nje!?) celo naraščajoče revščine zmanjšali. K temu bi po našem mnenju pripomoglo tudi dobro pripravljeno mednarodno leto boja proti revščini, ki je mnogokrat izpuščena iz političnih razprav odgovornih institucij v državi in družbi.

Regionalna konferenca bo ponudila večplastno razpravo – od poglobljene refleksije o aktualni situaciji do priprave skupnih zamisli o vsebinah in dejavnostih, kampanjah in dogodkih, ki bi tako organizacijam Karitas na vseh nivojih, kot tudi ljudem, ki izkušajo revščino, socialno nepravičnost in izključenost, da skupaj začrtamo jasne korake in sprejmemo odločitve, ki bodo povečale možnosti za dostojno življenje in razvoj vsakega državljana Evrope in z ustreznimi programi razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči deželam v razvoju tudi vsem prebivalcem našega planeta. Podrobnosti na strani Caritas Europa

Alojzij Štefan, generalni tajnik Slovenske karitas