Nov protokol o preprečevanju in ukrepanju v primerih spolnega nasilja ter nasilja na podlagi spola

Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Policija, Ministrstvo za pravosodje, enajst sodelujočih nevladnih organizacij in Visoki komisariat Organizacije Združenih narodov za begunce (UNHCR) so podpisali prenovljene Standardne operativne postopke za preprečevanje in ukrepanje v primerih spolnega nasilja ter nasilja na podlagi spola nad osebami, ki so obravnavane po določbah Zakona o mednarodni zaščiti. Med podpisnicami je tudi Slovenska karitas. S podpisom tega sporazuma institucije prepoznavajo pomembnost zaščite in podpore žrtvam spolnega nasilja ter nasilja na podlagi spola v postopkih mednarodne zaščite in so pri tem pripravljene tudi tvorno sodelovati.