Tek podnebne solidarnosti po OŠ, SŠ in vrtcih v šolskem letu 2015/16

S pretečenimi kilometri zgrajenih 6 krogov podnebne solidarnosti okoli Zemlje

Na Slovenski karitas smo tudi v šolskem letu 2015/16 povabili vse slovenske šole in vrtce k izvedbi »Teka podnebne solidarnosti« preko katerega skupaj z mladimi in tudi posameznimi odraslimi s pretečenimi kilometri gradimo kroge solidarnosti okoli našega planeta že od leta 2011 dalje.tek0

97 vrtcih in šolah, ki so se v preteklem letu odvali našemu vabilu so ob pomoči  237 mentorjev najprej potekale delavnice ozaveščanja o problematiki podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki ter o naši globalni soodvisnosti in odgovornosti v povezavi s to problematiko. Ob tem je bilo poudarjeno, da moramo skrbeti za naše okolje in ga ne onesnaževati, ker na ta način pomagamo tudi vrstnikom v Afriki. 11.472 mladih ter 996 učiteljev, vzgojiteljev in sorodnikov mladih je po izvedbi delavteknic v sklopu različnih dogodkov na šoli (športne vzgoje, eko dni ipd.) teklo v znamenju solidarnosti do ljudi v državah v razvojuše posebej v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so sami s svojim načinom življenja najmanj prispevali k le-tem in čutijo hude posledice pri zagotavljanju osnovnih potrebščin kot sta pitna voda in hrane ter na svojem zdravju. Ob tem si je vsak izbral svoj osebni namen teka, komu bo namenil svoj trud in pretečene kilometre. Lani so skupaj pretekli 253.423,34 km. Kot omenjeno smo z izvedbo »Teka podnebne solidarnosti« po šolah, vrtcih in na javnih dogodkih začeli v letu 2011, in sicer v okviru mednarodnega projekta ozaveščanja »V smeri podnebne pravičnosti v državah v razvoju s poudarkom na podsaharski Afriki«.

V 6-ih letih nam je v znamenje solidarnosti skupaj uspelo preteči že neverjetnih 253.423,34 kmKrog solidarnosti okoli planeta Zemlje je tako sklenjen že šestič, saj smo v znamenje solidarnosti pretekli že 6,3 dolžin ekvatorja (obseg meri 40.075 km). Skupaj je teh letih teklo za podnebno solidarnost preko 57.000 mladih in odraslih iz Slovenije, kar je zares vse pohvale vredno. Več o teku v preteklih letih najdete na podstraneh https://www.karitas.si/mednarodna-pomoc/podnebne-spremembe1/tek-podnebne-solidarnosti/.

 

Nekaj misli sodelujočih mladih iz šol in vrtcev v preteklem letu v povezavi z njihovim osebnim namenom tekatek2:

»Učencem bi radi pomagali, da bi se naučili računati, brati, pisati in uporabljati razne stvari. Tako bi lahko bolje živeli. Radi bi pomagali tistim, ki našo pomoč zares potrebujejo.«  učenci 2. razreda OŠ Preserje – PŠ Jezero.

 

»Med tekom bomo mislili na vse ljudi po celem svetu, ki stradajo in se borijo z naravnimi katastrofami. Spomnili smo se tudi na vsakdan v šoli, koliko hrane zavržemo, za katero bi vsi ti dali vse na svetu. Združimo moči in pomagajmo vsi mi, da jim pomagamo do boljše prihodnosti.«  učenci 8. razreda OŠ Jelšane.

 

»Otroci so bili zelo veseli in ponosni nase. Potem so učenci dobili nalogo,da raziščejo, do kod bi tekli, če bi tekli iz Slivnice 630 km. Naslednje dneve je bilo veliko različnih zanimivih odgovorov. Pomembno je dejstvo, da otroci niso samo tekli z dobrim namenom, veliko so naredili tudi za svoje zdravje. Nazadnje so sklenili, da za boljše podnebne razmere prihajajo in odhajajo iz šole v veliki meri peš.« vzgojiteljica Maja iz OŠ Frana lešnika-Vuka.

 

»Tekla sem za Nangira. Pretekla sem 25 krogov. Vsi smo pretekli 533 krogov. Nangir živi v revni družini v Afriki, kjer nimajo hrane. Nimajo pitne vode in veliko otrok umre od lakote. Nangir mora paziti na koze. Jaz bi mu pomagala pri težavi. Nekoč bo še dobro.«  učenka 2. razreda POŠ kal nad Kanalom.

Več utrinkov s teka pa si lahko ogledate v spodnji razstavi.

Iz srca se zahvaljujemo vsem mentorjem, ki ste ali še izvajate Teke podnebne solidarnosti na vaši šoli ali v vrtcu in vsem mladim in odraslim, ki ste tekli za solidarnost!

Tudi v šolskem letu 2016/17 nadaljujemo z izvedbo teka po šolah in vrtcih. Vse učitelje in vzgojitelje vabimo k sodelovanju. Vsak lahko prejme brezplačna didaktična gradiva za izvedbo Teka podnebne solidarnosti. Pišite na [email protected].

 

Nekaj utrinkov s teka si lahko ogledate v spodnji razstavi:

OSNOVNE ŠOLE št. km
OŠ Slivnica pri Celju PŠ Prevoje 14,85
OŠ dr. Ljudevita Pivka 214
OŠ Notranjski odred Cerknica 4306,6
OŠ Franja Malgaja Šentjur 232
OŠ Štore 103,8
OŠ Pohorskega Bataljona 112
OŠ Vransko-Tabor 991
OŠ Cankova 63
OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige 543
OŠ Prof. dr. Josipa Plemlja Bled, PŠ Bohinjska Bela 223
OŠ Col 130,3
OŠ Preserje-  PŠ Jezero 35,2
OŠ Krog 96,32
OŠ Maksa Pleterniška Pišece 104
OŠ Mokronog 5500
OŠ in Vrtec Selnica ob Dravi  PDF 197,186
OŠ Idrija 1318,4
OŠ Toneta Okrogarja, PŠ Šentlambert 35,16
OŠ Nove Fužine 691,35
OŠ Cerklje ob Krki in vrtec Pikapolonica pri OŠ 414
OŠ Jelšane 84,2
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 272
OŠ Miren 229,8
SE Vincenzi e Diego de Castro 51,1
OŠ Miklavž na Dravskem Polju PPSX 175,6
OŠ LA Grosuplje PŠ Št. Jurij 620
OŠ Cirila Kosmača Piran 224,4
OŠ Minke Namestnik Sonje 51
OŠ ob Dravinji 486,2
OŠIC Ljutomer POŠ Cven 40
OŠ Idrija, PPVI 33
OŠ Majšperk, PŠ Stoperce, PŠ Ptujska Gora 114
OŠ Brusnice 50
OŠ Voličina 393,5
OŠ Prevole 153,4
OŠ Prestranek in Vrtec Prestranek 3360
Oš Livada Velenje 405,5
OŠ Škofja Loka – mesto 356,2
CIRIUS Vipava 201
OŠ Brežice 6458,5
OŠ Bežigrad 310
OŠ Dobravlje, PŠ Vipavski Križ 5514
OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, PŠ Ribno 57
OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, PŠ Ceršak 87,12
OŠ Franca Lešnika – Vuka 913
OŠ Dobravlje, PŠ Črniče 1910
OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica PŠ Kebelj 37,8
OŠ Idrija PŠ Godovič 192,5
PŠ Golo 151
OŠ Helene Puhar Kranj 560
POŠ in Vrtec Kal nad Kanalom 128,2
OŠ Velika Dolina 353,5
SE Vincenzi e Diego de Castro, Podružnica Lucija 95,4
OŠ Vodice
OŠ Ormož
VRTCI  št. km
Vrtec pri OŠ Kanal 185,88
Vrtec Pedenjped Novo mesto, enota Metka 49
Vrtec Bled 430,7
Otroški vrtec Metlika 398,245
Zavod sv. Stanislava, Vrtec Dobrega Pastirja 827,56
Zasebni družinski vrtec- Ringa raja 55,2
Vrtec Šentjur- enota Blagovna 21,528
Vrtec Hrastnik Enota Dolinca 28,56
Vrtec Hrastnik Enota Sonček 177,7
VVZ Slovenj Gradec oddelek SELE 15,333
OŠ J. Kersnika-VVE Medo 120,52
Vrtec LA COCCINELLE Piran   PDF 37,1
OŠ Mežica-Enota vrtec 84,2
OŠ Majšeperk – enota vrtec 48
OŠ Miklavž pri Ormožu, VRTEC KOCKICE 78,5
Antonov vrtec 241
OŠ dr. Franja Žgeča Dornova, Enota Vrtec 44,6
Vrtec pri OŠ Grad 93,75
Vrtec Mavrica Trebnje, Enota Kekec 78,71
Vrtec Čebelica pri OŠ. Pavla Lunačka Šentrupert 34
Vrtec Levček pri OŠ Podbočje 95,5
Vrtec Hansa Christiana Andersena 481,78
Vrtec Jadvige Golež Maribor, OE Ob gozdu 38,5
Vrtec Pedenjped, Oddelek OŠ Kašelj (skupina Sovice) 67,7
OŠ in Vrtec Apače, Vrtec Apače Stogovci 20
OŠ Raka, Enota vrtec 132,6
OŠ Bistrica ob Sotli, Enota vrtec Pikapolonica
Vrtec pri OŠ Žirovnica 99
Vrtec Pika Šmarje-Sap 33,3
VVZ Radovljica, Enota Radovljica 106
Vrtec Slovenske konjice  KŠ Žiče 48,6
Vrtec Tezno Maribor 64,55
Vrtec Bled Enota Bohinjska Bela 36,2
Vrtec pri OŠ Voličina 1,5
Vrtec Jožice Flander 187,49
SREDNJE ŠOLE  št. km
Gimnazija Jesenice 1417
1. Gimnazija v Celju 208
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 512
Mladinski dom Maribor- enota 4 446
Etrš Brežice 212,936
Dijaški dom Maribor in NK Maribor 82