Karitas proti trgovini z ljudmi – Brez meja brez okov – vabilo na izobraževanje

Trgovina z ljudmi je huda zloraba človekovega dostojanstva in pravic, je mednarodno organiziran kriminal. Slovenska karitas pomaga žrtvam trgovine z ljudmi že od leta 2006. Letos bomo Evropski dan boja proti trgovini z ljudmi, 18. oktober, pri Slovenski karitas obeležili z mednarodno konferenco sosednjih in nekaterih Karitas JV Evrope.
Mednarodna konferenca z naslovom

KARITAS PROTI TRGOVINI Z LJUDMI:
BREZ MEJA BREZ OKOVOV
CARITAS AGAINST HUMAN TRAFFICKING:
NO BOUNDARIES NO CHAINS

bo potekala 17. – 18. oktobra 2013 (prvi dan od 9.00 do 18.00, z vključenim kosilom, drugi dan od 9.00 do 12.00).
Konferenca se bo odvijala v Ljubljani (Duhovno središče sv. Jožefa, Ksaverjeva dvorana (pritličje), Ulica Janeza Pavla II 13.)

Na mednarodni konferenci bodo s svojimi prispevki sodelovali predstavniki: Kriminalistične policije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mednarodne organizacije za migracije, Karitas Italije, Avstrije, Slovaške, BiH, Albanije in Slovenije.

Predstavljene bodo povezave migracij s pojavom trgovine z ljudmi, dobre prakse dela na področju preventivnih aktivnosti, oskrbe žrtev trgovine z ljudmi, reintegracije, celostnega spremljanja žrtev ter pravni okvir EU.

Konferenca je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujete z ranljivimi skupinami ljudi (otroki, mladostniki, odvisniki, ženskami v stiski, osebami s specifičnimi potrebami), študentom humanističnih smeri, zainteresiranim prostovoljcem Karitas ter vsem, ki želijo bolje spoznati delo Karitas na področju boja proti trgovini z ljudmi.
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest na tel. 01 300 59 62 oz. 031 470 151 ali na e-naslov [email protected].

 

Vabljeni tudi na druge dogodke, ki bodo potekali v tednu boja proti trgovini z ljudmi:


Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji, Urad Vlade RS za komuniciranje in Informacijska pisarna Evropskega parlamenta za Slovenijo vas vabijo na javni posvet v Ljubljani v okviru projekta EU dogodki po Sloveniji z naslovom
EU Si ti: Za učinkovitejši boj in preprečevanje trgovine z ljudmi
Posvet bo v torek, 15. oktober 2013, ob 10. uri v City Hotelu Ljubljana, Dalmatinova ulica 15, 1000 Ljubljana.

Več informacij: http://www.vlada.si/si/teme_in_projekti/boj_proti_trgovini_z_ljudmi