Iščemo novega sodelavca – Koordinator in komunikator programa Skupnosti MOST

Naziv delovnega mesta: Koordinator in komunikator programa skupnosti MOST

Opis delovnega mesta:

  • Priprava in logistična izvedba sestankov koordinacije 4 organizacij in izobraževanj;
  • Logistična izvedba strateškega načrtovanja projekta;
  • Priprava in sinteza potrebnih strokovnih gradiv in drugih dokumentov za vzpostavljanje  stanovanjskih skupnosti;
  • Priprava tiskanih materialov in drugih gradiv za preventivna dejavnost in informiranje;
  • Delo z mediji in predstavljanje projekta;
  • Mrežno sodelovanje z drugimi institucijami in NVO na področju problematike alkoholizma in preprečevanja čezmernega uživanja alkohola;
  • Priprava vmesne in končne evalvacije projekta
  • Priprava prijave na razpis MDDSZ
  • Druga administrativna in organizacijska dela.

Vsa dela so povezana predvsem s podporo in tehnično izvedbo aktivnosti. Strokovne vsebine in izvajanje programa spremljanja stanovanjskih skupnosti prispevajo preostali partnerji v projektu.

Zaposlitev za določen čas (27 mesecev): 1.11.2019 do 31.1.2022
Financer zaposlitve: MJU (24 mes) in Slovenska karitas (3 mes)
Vrsta zaposlitve: Polni delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: NE
Poskusno delo: NE
Vozniški izpit  B kategorije
Zahtevano znanje jezikov: Slovenski in en tuji jezik (AN, NEM, ITA)
Potrebna izobrazba: 6.1 in višja

Rač. Znanja: Sposobnost dela z Word, Excel in Powe Point, na zahtevnem nivoju, poznavanje dela z socialnimi omrežji in spletnimi orodji ter na računalniško oblikovanje na osnovnem nivoju.

Druga potrebna znanja: empatičnost, komunikativnost, organizacijska znanja, delo v skupini, osnovno poznavanje problematike alkoholizma.

Delo se opravlja na sedežu Slovenske karitas, Kristnova ulica 1, 1000 Ljubljana in občasno na terenu.

Rok za prijavo je 8 dni od objave.