Druga faza pomoči ob žledu in poplavah – obrazci za pomoč

Karitas po prvi pomoči začenja z drugim delom pomoči prizadetim ob ledeni ujmi in poplavah, ki so v mesecu februarju in marcu prizadeli Slovenijo. Še posebej se želi osredotočiti na najbolj prizadete zaradi žleda na območju notranjske (Logatec, Cerknica…) in primorske (območje Cerknega, Pivka, Idrije, Postojne in Trnovske planote) ter na prizadete ob poplavah v vaseh ob Planinskem polju. V akciji Ledena ujma je Slovenska karitas do sedaj zbrala 80.408 EUR, ki bodo razdeljeni v drugi fazi pomoči najbolj prizadetim gospodinjstvom. Glede na razpoložljiva sredstva pomoč na gospodinjstvo predvidoma ne bo višja od 1.000 EUR.

Socialno ogrožene družine in posameznik, ki ne zmorejo sami pokrivati stroške pri nujni sanaciji posledic žleda in poplava lahko na Škofijsko karitas Koper, Skalniška 1, 5250 Solkan, 05/330-02-33 in Škofijsko karitas Ljubljana, Poljanska cesta 2, 1000 Ljubljana, 01/43-92-130 naslovijo vlogo za humanitarno pomoč, ki je na voljo na spletni strani www.karitas.si in na navedenih škofijskih karitas. Vloge za pomoč, ki so ločene glede vzroka nastanka škode (poplava ali žled), bodo obravnavale komisije navedenih škofijskih karitas. Vloge je potrebno oddati najkasneje do 17.4.2014.

Vloga za ledeno ujmo
Vloga za poplave

Pomoč prizadetim zaradi žleda je še posebej namenjena gospodinjstvom, katerih gozd ali sadovnjak je glavni ali pomembni vir družinskih dohodkov in gospodinjstvom, ki so utrpela neposredne poškodbe hiše in druge pomembne lastnine. Pomoč ob poplavah je namenjena predvsem prebivalcem ob Planinskem polju, ki so utrpeli škodo zaradi poplav. Pomoč bo dodeljena na osnovi socialno ekonomskega stanja prosilcev in cenzusov, ki bodo oblikovani glede na število prošenj in obseg prijavljene škode.

Karitas je preko župnijskih in škofijskih karitas v mesecu februarju nudila prvo pomoč najbolj prizadetim ob ledeni ujmi. Socialno ogroženim družinam, ki jih je prizadela ledena ujma, so bili razdeljeni boni trgovine Hofer v skupni vrednosti 5.000 € ter materialna pomoč v hrani in drugih osebnih premetih. Zagotovili smo tudi 10 močnejših agregatov.

Pri Slovenski karitas se zavedamo, da bo sanacija tokratne naravne nesreče dolgotrajna in bodo za to potrebna sredstva tako države kot lokalne skupnosti; za konkretne družine in posameznike, ki potrebujejo pomoč zaradi stroškov sanacije in izpada dohodka bo Slovenska karitas pomagala v okviru zbranih sredstev, Karitas na lokalnem nivoju pa preko programov pomoči družinam in posameznikom v stiski.

Imre Jerebic
generalni tajnik Slovenske karitas