Doživljanje otrok v družinah s težavami s pitjem alkohola – 2. del

Družina s težavami s pitjem alkohola ima drugačne značilnosti kot družina brez teh težav. Družina se prilagodi na pitje alkohola vsaj enega člana; ostali člani družine se prilagodijo tistemu, ki pije alkohol, hkrati pa prilagoditev postane preživetvena strategija posameznih članov in celotne družine. V takih družinah opazimo, da so se zamenjale vloge in naloge v družini. Kar naenkrat družina prepoznava druge prioritetne naloge, kot jih je. Naenkrat starša ne posvečata dovolj skrbi vzgoji in starševstvu. Tisti član, ki ima težave s pitjem alkohola, se ukvarja s svojim pitjem, drugi pa velikokrat sami s seboj in z mislijo, kako preživeti v stanju, v kakršnem so.

Nataša Sorko med predavanjem za starše, Veržej 2021

Skrb za otroke v družinah s težavami z alkoholom ni ena od pomembnejših nalog

Otroci si zato, tudi glede na svojo starost, prilagodijo svojo vlogo v družini, naloge, obveznosti in odgovornosti. V takšnih družinah je, laično rečeno, vse obrnjeno na glavo. Otroci sodelujejo pri najpomembnejših nalogah družine. Prevzamejo naloge, ki jih tudi v obdobju, ko se družina spremeni, ko se težave s pitjem alkohola morda končajo, težko izpustijo.

To pomeni, da si otroci naložijo dodatne obveznosti, za katere so prepričani, da jih starša ali eden od njiju ne bosta opravila. Postopoma se pri teh otrocih razvije ponotranjen občutek, da se lahko zanesejo le nase, in prepričanje, da če oni ne bodo, nihče drug tega ne bo opravil.

Če izhajamo iz teorije, lahko rečemo, da se v družini spremenijo vloge, odnosi med člani, hierarhija. Otroci prevzamejo vlogo odraslih in »preskočijo« v obdobje odraslosti, ne da bi dokončali obdobje odraščanja. Kar naenkrat postanejo »odrasli« in jim je tudi v družbi odraslih prijetneje kot v družbi vrstnikov. Lahko bi rekli, da postanejo pretirano odgovorni zase in tudi za druge, predvsem svoje brate in sestre.

To so otroci, ki prehitro odrastejo ter je pri njih tudi kasneje mogoče opaziti, da je iz njihovega življenja izginila otroška igrivost, nagajivost, da je se je notranji otrok umaknil globoko v podzavest. Ravno notranji otrok nam skozi življenje in včasih tudi težke preizkušnje pomaga, da se na drugačen način spoprimemo s pomembnimi, včasih tudi zahtevnimi življenjskimi izzivi.

Glede na to, da so otroci preobremenjeni z obveznostmi, ki jim jih nalaga že odraščanje v sodobni postmoderni družbi, z visokimi zahtevami po hitrih dosežkih, sledenju sodobnim trendom, hkrati pa še s skrbjo za družino, ki so jo ponotranjili kot svoj življenjski scenarij, zaradi tega pogosto občutijo tesnobo, če nimajo popolnega uvida ali nadzora nad situacijami, ne le v družini, tudi v življenju.

Pri njih opazimo zamenjavo prioritet, prednostnih nalog, saj se morajo sproti odločati, kaj je pomembno, kaj je tisto, čemur je resnično treba posvetiti pozornost, čemur je treba dati prednost. Ravno zaradi tega se dogaja, da je šolski uspeh nekaterih otrok iz teh družin morda nekoliko slabši, saj ima tudi zanje dan le 24 ur in si v svojih mislih določijo druge, osnovnejše preživetvene prioritete.

Hkrati pa zaradi svojega prepričanja, da se ne morejo zanesti na nikogar razen nase, le s težavo sprejmejo pomoč. Ti otroci si torej hitro najdejo delo zaradi zaslužka, da bodo lahko sami poskrbeli zase, da bodo samostojni in osvobojeni. Posebej boleče izkušnje otrok v teh družinah so povezane z različnimi izgubami, ki so lahko začasne (odhod v bolnišnico na zdravljenje) ali tudi trajne narave. Ob izgubah se otroci soočajo z občutki krivde, da morda česa niso naredili dovolj dobro, dovolj hitro, in se je zato zgodil črn ali celo najslabši scenarij.

Če si postavimo vprašanje: kaj je tisto, kar ohranja in družini onemogoča narediti korak naprej, k spremembi, k odločitvi reči NE alkoholu?

Dogajanje v družini, povezano s pitjem alkohola, je ena najpogostejših družinskih skrivnosti, skupaj z nasiljem v družini. O skrivnosti lahko govorimo takrat, ko gre za namerno skrivanje, kar je povezano s strahom in sramom, da bi se skrivnost razkrila, in nastane zavezništvo med člani družine, povezano s strahom in dvomom, kaj bi se zgodilo, če bi drugi izvedeli za dogajanje pri njih doma.

Ravno to zavezništvo med člani družino tudi ohranja skupaj, pa četudi ima tako zavezništvo škodljiv vpliv na posamezne člane družine in družino kot celoto. Opisana družinska skrivnost zastruplja življenje v družini, negativno vpliva na medosebne odnose v družini, vsi družinski člani iz dneva v dan živijo v krču in strahu pred najhujšim. Takšne družinske skrivnosti, ki so povezane s težavami s pitjem alkohola in nasiljem v družini, družini onemogočajo, da bi našla ustrezno rešitev, ki bi jo izvlekla iz brezna težav in stisk.

Ko se zgodi prelomni trenutek in se družina odloči poiskati pomoč zaradi težav s pitjem alkohola, s tem dobi moč za spremembe in postane sposobna iskati ter najdi ustrezne rešitve. Odpirati se začnejo možnosti za spremembo medosebnih odnosov, za postavljanje novih temeljev družine in iskanje njenih močnih področij, skupnih točk, možnosti za skupno preživljanje časa, možnosti za popolno preobrazbo družine, ki je dalj časa trajajoč proces, a v družino vrača tradicionalne vrednote, prepričanja, srečo, ljubezen, zadovoljstvo, mir, povezanost, harmonijo, zdravje in še in še.

Ko se družinska skrivnost, povezana s pitjem alkohola, razkrije, se odkrijejo številne možnosti za napredek, za bogatejše, srečnejše in harmonično delovanje družine, ki jo ponovno premaknejo iz območja, v katerem je bila dejavnik tveganja za zdrav razvoj otrok, v območje, kjer družina predstavlja pomemben varovalni dejavnik in pomembno sidrišče za življenjske zmage vseh članov.

Zapisala: Nataša Sorko je univ. dipl. soc. ped., družinska terapevtka, predsednica Društva Žarek upanja pomoč pri zasvojenosti predvsem od alkohola
Članek je nastal v okviru projekta: Zmerno. Odgovorno. Opolnomočeno., Z 0.0., ki je financiran s strani Ministrstva za zdravje. Več o projektu Z 0.0.
Prvič objavljeno v glasilu Žarek dobrote, meseca oktobra 2021

Preberite tudi članek Pozabljeni otroci.