Dosedanja pomoč Slovenske karitas v Venezueli – hvala vsem za darovana sredstva in zdravila

Slovenska karitas je v dveh letih in pol namenila 58.570 EUR za pomoč v hrani, osnovnih potrebščinah in denarju Slovencem v Venezueli ter jim poslala 79 večjih paketov zdravili, ki jih potrebujejo.

V Venezueli deluje slovenska misijonarka s. Andreja Godnič, ki pravi: »Venezuela, vedno znana kot ena najbogatejših latinoameriških držav, je v zadnjem desetletju zaradi diktature, organiziranega mednarodnega kriminala in korupcije padla na samo dno. Mednarodna skupnost je na humanitarno katastrofo v Venezueli odgovorila s pošiljkami humanitarne pomoči, ki jo pa diktatura ne dovoli razdeliti. Pomanjkanje vode, hrane, zdravil in bencina so tudi idealni pogoji za širjenje COVID-19, ki se je v Venezueli začel močneje širiti v začetku julija. Bolnišnice nimajo vode, še manj zaščitnih mask in razkužil. Slovenski karitas pa uspe pošiljati pakete s pomočjo z zdravili in drugimi medicinskimi pripomočki preko Španije v Karakas, glavno mesto Venezuele. Vsaka tableta šteje in rešuje človeška življenja. Zato se na vas obračam s prošnjo za kakršnokoli pomoč. Tukaj nam manjka vsega! Hvala!«

V mesecu septembru 2020 smo na pobudo misijonarke sestre Andreje Godnič po Sloveniji zbirali še uporabna zdravila, ki jih bomo v naslednjih tednih odposlali v Venezuelo za pomoč Venezuelskemu narodu.  Zelo ste nas vsi presenetili s svojim odzivom. Zbralo se je res ogromno zdravil. HVALA vsem iz srca za vsako akcijo, ki ste jo organizirali na lokalnem nivoju. Nekaj paketov zdravil smo že odposlali. Sestre v Venezueli so jokale od sreče, ker že tako dolgo niso videle antibiotikov … Vsa ta zdravila bodo rešila mnoga življenja revnih v Venezueli, ker zdravil ni za dobiti.

Za enkrat s to akcijo zbiranja zdravil ZAKLJUČUJEMO, ker jih je sedaj dovolj, ko bo spet potreba vam bomo sporočili.

Nadaljujemo pa z zbiranje finančnih sredstev za pomoč na TRR: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana,TRR: SI56 0214 0001 5556 761,Namen: Pomoč Venezueli, Koda namena: CHAR,BIC banke: LJBASI2X,Sklic: 00 850. Hvala vsakemu za vsak dar.

PODROBNOSTI o naši dosedanji pomoči v Venezueli

Pomoč Slovencem v zdravilih

Slovenska karitas od 2017 v sodelovanju z Društvom sv. Cirila in Metoda v Caracasu, kljub logističnim izzivom, že 3 leta zagotavlja potrebna zdravila za Slovence v Venezueli. Od leta 2018 smo začeli sodelovati tudi s sestrami uršulinkami v Venezueli, med katerimi deluje slovenska misijonarka s. Andreja Godnič ter tudi s skupnostjo Slovencev v Valenciji. Zdravila smo zagotovili na različne načine in uredi pošiljanje v Venezuelo. V prvih dveh letih smo zagotavljali zdravila večinoma v sodelovanju s pro bono ambulantami v Kranju, pa tudi v Ljubljani in Mariboru (12 paketov skupaj). V septembru 2019 in v novembru 2020 je tudi podjetje Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto  v sodelovanju z Uradom RS za Slovence v zamejstvu in po svetu podarilo 18 večjih paketov zdravil za kronične bolezni za celotno skupnost Slovencev, obakrat za eno leto in pol, spomladi 2020 pa še en paket kemoterapevtikov (oseba bi brez njih izgubila življenje). Odkar v Venezueli deluje misijonarka sestra Andreja Godnič, smo na najeno prošnjo in prošnjo skupnosti Slovencev, poslali še 45 paketov z zdravili in sanitetnim materialom, ki so jih zbrali po slovenskih župnijah. Ta zdravila so namenjena tudi širše za venezuelski narod, za njihove župnije in bolnice. Poleg tega so bila zdravila za Slovence 4-krat kupljena in poslana s sredstvi Slovenske karitas tudi preko Slovencev Španiji (4.500 €).

Skupaj smo tako do decembra 2020 zagotovili 79 večjih paketov zdravil za Slovence v Venezueli v skoraj 3 letih (redna pomoč za kronične bolnike in še za akutne bolezni).

Pomoč Slovencem v hrani

Do sedaj je Slovenska karitas našemu društvu v Venezueli od leta 2018 posredovala skupaj 16.000 EUR za nakupe hrane, predvsem za starejše Slovence, ki živijo v Karakasu, nekaj pa tudi v Valencii, ki je oddaljena od glavnega mesta in je tam še večja revščina. V prihodnosti Karitas želim še bolj okrepiti pomoč v krajih, ki so oddaljeni od prestolnice.  Za vsako družino se običajno pripravi paket z osnovnimi živili (kot moka, sladkor, olje, testenine…) in higienskimi pripomočki. Zagotovili smo večkrat pakete za preko 50 družin, posameznikov.

Pomoč Slovencem v denarju

V sodelovanju z misijonarko sestro Andrejo Godnič smo od oktobra 2019 € za Slovence v Karakasu in Valenciji posredovali tudi 29.070 EUR. Denar je bil večkrat razdeljen med 43 družin in posameznikov (tudi med dva Slovenca iz Venezuele, ki sta pred repatriacijo v Slovenijo sedaj obtičala v Peruju). Vsakič so prejeli med 200 in 600 dolarji, odvisno od potreb. To naj bi jim zadostovalo za cca. 3 mesece za preživetje. S tem bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Pokojnine so namreč zelo nizke (2 do 5 dolarji). Tako jim damo upanje in dostojnejše preživetje – za tiste, ki bodo ostali v Venezueli. V začetku avgusta 2020 poslanih še dodatnih 9.000 €, od tega je prispeval 5.500 EUR Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Na Slovenski karitas smo veseli, da smo lahko blizu Slovencem, ki živijo v Venezueli in so se znašli v hudi stiski. Tako čutijo, da niso sami v tej njihovi stiski. Mnogi bodo v Venezueli tudi ostali v prihodnje in jim bomo še naprej pomagali.

Predsednica Slovenske skupnosti v Venezueli, Antonija Brundula, je ob tem zapisala: »Te vrstice so namenjene Karitas in vsem ljudem v Sloveniji, ki ste darovali v namen, da nam pomagate pri preživetju v vseh pogledih. Zaprosila sem za pomoč v hrani za našo starejšo generacijo, ker hrane vsak dan bolj primanjkuje. Naj omenim, da naši ljudje ničesar ne prosijo. Vsak se znajde, kakor more. Toda jaz opazim, da so vsak dan bolj shujšani. Vedno mislimo, da se bo izboljšalo, ker je Venezuela sicer zelo bogata dežela. Situacija pa je prišla v Venezueli tako daleč, da mlada in srednja generacija odhajata. Nekateri imajo prihranjen denar, drugi pa gredo s trebuhom za kruhom, postali so ponovno emigranti. Žalostno je, ko so starejši tukaj sami brez mladega rodu, ki bi poskrbel zanje … Moj najpomembnejši namen pa je, da se v imenu vseh, ki so prejeli pomoč zahvalim vsem v Sloveniji, kateri ste darovali in Vam pošiljam tople pozdrave iz Venezuele.« Gospa, ki je bila med prejemnicami pomoči v hrani, pa je zapisala: »Bilo je neverjetno za nas videti toliko hrane skupaj. Niti v sanjah si tega ne bi mogli predstavljati, zgodil se je pravi čudež. Hvaležni smo vam iz vsega srca.«

Maria Voglar, repatriirana V Slovenijo 15.1.2020 pa je nedavno zapisala: »Sredi te pandemije in grozne krize, ki jo doživlja Venezuela, je pomoč  Slovenske Karitas blagoslov za Slovence ki živijo v tej državi. Z njo so si olajšali njihov položaj. Nimamo besed, da bi se Vam zahvalili in želimo da bi Bog še naprej osvetljeval vašo pot in vodil korake tistih, ki sodelujejo v tej ustanovi, ki omogoča, da božanje ljubeznive roke Cerkve doseže tiste,  ki najbolj potrebujejo pomoč. Hvala v imenu vseh rojakov iz Venezuele,«

Poleg tega smo v letu 2017 nakazali tudi 3.500 € za pomoč otrokom in nosečnicam Caritas Venezuela preko humanitarnega apela, in Caritas Brazilija 2.000 € za pomoč beguncem iz Venezuele v tej deželi.

Več informacij: [email protected] , 031 344 481