Dobrodelna akcija Pomagajmo preživeti

Slovenska karitas letos spomladi že četrto leto zapored začenja z vseslovensko
dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti,
ki je namenjena materialni pomoči v obliki hrane in plačila položnic za osebe,
ki jih je prizadela gospodarska kriza in posledična brezposelnost. V letu 2011
smo s pomočjo darovalcev zbrali 201.850,00 €. Odzvala pa so se tudi nekatera podjetja,
ki so donacijo podarila v obliki hrane.

V letu 2009 so se na Slovenski karitas začeli soočati s
posledicami svetovne finančne in gospodarske krize. Nekateri so izgubili
službe, propadla so prva podjetja, predvsem pa se je v kosti zajedel strah pred
negotovo prihodnostjo. Pred tremi leti je pred veliko nočjo prvič stekla
dobrodelna akcija Pomagajmo preživeti
kot odgovor tako na naraščajoče število stisk v Sloveniji kot tudi na
pomanjkanje sredstev za pomoč. Državljani Slovenije so se odzvali in so preko
škofijskih in župnijskih Karitas
pomagali blažiti stiske delavcev in brezposelnih. Odzvala sta se tudi Vlada Republike Slovenije in FIHO.

V letu 2010 se je stanje krize
stopnjevalo, saj so propadla številna podjetja, tako večja in medijsko odmevna,
kot tudi mnoga manjša. Delavci mesece brez plač ali le z delnimi izplačili so bíli
bitko za preživetje. Temu pojavu so se pridružile tudi zlorabe tujih delavcev.
Na tovrstne družbene pojave je Karitas
po celotni državi poskušala odgovarjati po najboljših močeh.

V letu 2011 smo v obliki
materialne pomoči z darovi darovalcev, delom prostovoljcev, sredstvi FIHO,
ministrstev, lokalnih skupnosti in hrano iz intervencijskih zalog EU pomagali 138.204 osebam po vseh slovenskih
krajih. Med njimi je bilo 122.740 družin in družinskih članom, 12.196
starejših, 2.412 migrantov in 856 brezdomcem. Glavnino pomoči v obliki hrane in
higienskih pripomočkov in plačila položnic so prejele družine, ki so v hudih
stiskah. Več kot 11.000 prostovoljcev,
ki delujejo v 436 župnijskih karitas
je ljudem v stiski razdelilo 3.166 ton hrane. Samo v lanskem letu je
pomoč v obliki plačila najnujnejših položnic
prejelo 7.580 gospodinjstev
.

Slovenska karitas k solidarnosti
poziva še naprej. Število brezposelnih se vztrajno povečuje in s tem tudi
stiske. Darovalci prispevke lahko posredujejo na navedeni naslov:

Slovenska karitas, Kristanova
ulica 1, 1000 Ljubljana
TRR: 02140–0015556761
Namen: Pomagajmo preživeti, sklic: 9300.

Zgibanka s položnico je na voljo
na spletni strani www.karitas.si, pa tudi
na sedežih župnij in vseh pošt po celotni Sloveniji.

Dodatne informacije dobite pri
gospodu Maticu Podržaju na Slovenski karitas,
tel. 01/300–59–60/62, e-naslov: [email protected].