Dan brez avtomobila

Na Slovenski Karitas smo se v četrtek, 22. 9. 2011, priključili Dnevu brez avtomobila, ki je del Evropskega tedna mobilnosti in katerega glavni cilj je, da potujemo na okolju prijaznejše načine in tako zmanjšamo porabo energije in manj onesnažujemo okolje. Promet je namreč eden izmed glavnih virov ogljikovega dioksida (CO2), najpomembnejšega toplogrednega plina, ki največ prispeva h globalnemu ogrevanju Zemlje in posledično k podnebnim spremembam …
Učitelje osnovnih in srednjih šol, njihove učence oziroma dijake ter vse sodelavce Slovenske Karitas smo povabili naj ta dan potujejo v službo, šolo in po opravkih brez avtomobila, na okolju čim bolj prijazen način in da to storijo v znamenje solidarnosti do vseh ljudi v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so sami s svojim preprostim načinom življenja najmanj prispevali k njim. Revni prebivalci Afrike zaradi teh sprememb, predvsem zaradi vse pogostejših suš, trpijo hudo pomanjkanje pitne vode, hrane, potisnjeni so v še večjo revščino … tudi zaradi našega načina življenja.

Za to konkretno dejanje z namenom solidarnosti so se odločili:
• šolski kolektiv OŠ Preserje pri Radomljah;
• učitelji in učenci OŠ Toma Brejca Kamnik;
• ter sodelavci Karitas.

Najlepša hvala vsem, ki ste s konkretnim dejanjem naredili nekaj dobrega za naš Planet!

Dan brez avtomobila

Na Slovenski Karitas smo se v četrtek, 22. 9. 2011, priključili Dnevu brez avtomobila, ki je del Evropskega tedna mobilnosti in katerega glavni cilj je, da potujemo na okolju prijaznejše načine in tako zmanjšamo porabo energije in manj onesnažujemo okolje. Promet je namreč eden izmed glavnih virov ogljikovega dioksida (CO2), najpomembnejšega toplogrednega plina, ki največ prispeva h globalnemu ogrevanju Zemlje in posledično k podnebnim spremembam …
Učitelje osnovnih in srednjih šol, njihove učence oziroma dijake ter vse sodelavce Slovenske Karitas smo povabili naj ta dan potujejo v službo, šolo in po opravkih brez avtomobila, na okolju čim bolj prijazen način in da to storijo v znamenje solidarnosti do vseh ljudi v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so sami s svojim preprostim načinom življenja najmanj prispevali k njim. Revni prebivalci Afrike zaradi teh sprememb, predvsem zaradi vse pogostejših suš, trpijo hudo pomanjkanje pitne vode, hrane, potisnjeni so v še večjo revščino … tudi zaradi našega načina življenja.

Za to konkretno dejanje z namenom solidarnosti so se odločili:
• šolski kolektiv OŠ Preserje pri Radomljah;
• učitelji in učenci OŠ Toma Brejca Kamnik;
• ter sodelavci Karitas.

Najlepša hvala vsem, ki ste s konkretnim dejanjem naredili nekaj dobrega za naš Planet!