6.487 otrok prejelo šolske potrebščine

V mesecu avgustu je Karitas na lokalnem nivoju 6.487 otrokom razdelila 221.000 evrov pomoči v obliki zvezkov, delovnih zvezkov in drugih šolskih potrebščin.

306 družinam s pet ali več otroki smo s pomočjo založb Rokus Klett, Modrijan, Ataja, Debora, I2, Tangram in Didakta pomagali z brezplačnimi delovnimi zvezki, in jim tako olajšali pričetek novega šolskega leta. Pomoč je dosegla kar za tretjino več družin, kot leto poprej.

Otroci iz 214 osnovnih šol, so že v mesecu juniju zbrali 14.266 novih zvezkov, ki smo jih v avgustu razdelili socialno ogroženim šolarjem. Otroke smo ob zbiranju vzpodbujali k razmišljanju o solidarnosti in stiskah, ki jih doživljajo njihovi vrstniki tudi v Sloveniji. Zvezke pa smo zbirali tudi po Mercatorjevih trgovinah.

Karitas bo z različnimi oblikami pomoči socialno ogroženim otrokom nadaljevala tudi preko celega šolskega leta.

Ob tej priložnosti se tako zahvaljujemo vsem darovalcem, donatorjem in medijem, ki so v akciji »OTROCI NAS POTREBUJEJO« sodelovali ter nas podprli in upamo na vašo podporo tudi v prihodnje.

generalni tajnik Slovenske Karitas
Imre Jerebic