20. OBČNI ZBOR ŠKOFIJSKE KARITAS LJUBLJANA

V soboto, 2. aprila 2011, bo v Ljubljani potekal jubilejni 20. občni zbor Škofijske karitas Ljubljana (ŠKL), cerkvene dobrodelne ustanove Nadškofije Ljubljana, ki organizirano, načrtno in urejeno, udejanja zapoved ljubezni do bližnjega. Srečanje se bo ob 9. uri začelo s sv. mašo v stolnici, ki jo bo ob somaševanju duhovnikov daroval nadškof metropolit dr. Anton Stres.

Uradni del občnega zbora se bo nadaljeval v veliki avli Teološke fakultete na Poljanski cesti 4. Zbrane bodo poleg direktorja ŠKL Toneta Kompareta pozdravili tudi gostje. Mag. Helena Zevnik Rozman bo predavala o prostovoljstvu v luči pravkar sprejetega Zakona o prostovoljstvu. V nadaljevanju bodo predstavili poročila o delovanju ŠKL in mreže župnijskih Karitas (ŽK) v letu 2010. Program se bo predvidoma zaključil ob 13.30.

Povzetek poročila o delovanju v preteklem letu

V letu 2010 je Škofijska karitas Ljubljana skupaj z mrežo 117 župnijskih Karitas, ki jih strokovno podpira, uspešno opravljala svoje poslanstvo.

Delovanje Karitas v Nadškofiji Ljubljana temelji na prostovoljstvu. 3.655 prostovoljcev je opravilo 156.307 delovnih ur, dobrih 14 % več kot leta 2009. Poleg materialne pomoči so ljudem v stiski poskušali nuditi oporo, razumevanje, jim stati ob strani in jim vliti občutek, da niso sami. Pogovorov in usmerjanja je bil deležen vsak prosilec. Svetovanje so obogatili tudi z mediacijo. Prostovoljci so se izobraževali in usposabljali na seminarjih Karitas ter na dveh tradicionalnih izobraževalnih večerih v Cerknici, na Brezjah in v Ljubljani. Poleg tega so po številnih krajih potekali že utečeni tečaji Prvi socialni pogovor, Domača nega in Supervizija.

Vrednost v letu 2010 razdeljene pomoči je znašala 2.744.596 €, od tega 2.043.106 € iz sredstev ŠKL in 701.490 € iz sredstev ŽK. Družinam so namenili 484.262 €, otrokom 376.528 €, starejšim in bolnim 106.702 €, brezdomcem 47.000 €, migrantom 37.371 €, samskim osebam 52.378 , tujini 56.296 €. Pri odpravljanju posledic poplav so pomagali s 133.172 €. Dodatno so ljudje v stiski prejemali tudi hrano iz intervencijskih zalog EU (658 ton), ki je bila po maloprodajnih cenah vredna 702.730 € in podarjeno hrano različnih darovalcev, ki je bila po oceni vredna 367.351 €. Da je stiska huda, se je pokazalo pri povečanju števila prošenj za pomoč pri plačilu položnic za osnovne življenjske stroške. Samo na ŠKL so pomagali 672 družinam v višini 131.297,43 € (48 % povečanje v primerjavi z letom 2009). Podobno je bilo z akcijo Družina, kjer je 136 družin iz 41 ŽK prejelo pomoč, največkrat za ogrevanje, v višini 51.600 € (58 % povečanje v primerjavi z letom 2009).

Karitas velik del sredstev namenja tudi otrokom. V letu 2010 smo na škofijski Karitas 1.629 otrokom iz ljubljanske škofije pomagali pri nakupu šolskih potrebščin v višini 121.120 €, župnijske Karitas pa so za pomoč otrokom namenile 140.709 €. Že šestič smo izpeljali akcijo Brezplačni delovni zvezki za družine s petimi in več otroki. 308 velikim družinam iz vse Slovenije smo razdelili delovne zvezke v vrednosti 36.738 €.

Stalnica so tudi počitnice otrok in družin. V Portorožu je v organizaciji Karitas letovalo 55 otrok in 20 družin s področja ljubljanske škofije, organizirali pa smo tudi strokovno vodene počitnice za 18 starejših prostovoljcev Karitas.

Veliko pozornosti namenjamo izobraževanju sodelavcev in prostovoljcev, ki so se v preteklem letu udeležili tečajev Domača nega, Prvi socialni pogovor, Supervizija, v okviru že tradicionalnih izobraževalnih večerov pa sta jim predavala psihologa in terapevta Matej Torkar in Silvo Šinkovec. Izvedli smo tudi izobraževanja z delavnicami na temo delo z ženami v svetovalnici Karitas, ki sta jih vodili strokovni sodelavki Alenka Petek in Lidija Jerebic. Predavanja organizirajo tudi same župnijske Karitas, 257 jih je bilo, udeležilo pa se jih 1.451 prostovoljcev.

Največ župnijskih Karitas nudi pomoč starejšim, bolnim in invalidnim osebam. V lanskem letu so na domu obiskovali 8.633 starostnikov ter 3.812 oskrbovancev v domovih za starejše, skupaj so zabeležili 44.019. 6.032 starejših pa se je udeležilo družabnih srečanj v organizaciji Karitas. Starejši, bolni in invalidi so bili s strani župnijskih Karitas deležni pomoči v skupni vrednosti 73.088 €. Veliko je tudi povpraševanje po pomoči na domu in bolniških pripomočkih, ki jih izposojamo na škofijski Karitas. V lanskem letu smo zabeležili 645 obravnav.

17 župnijskih Karitas je v preteklem letu oskrbovalo tudi 793 brezdomcev, ki so jim namenili 33.183 € sredstev.