15. maj: Mednarodni dan družin – izjava Vkljucen.si

Letos mineva 20 let, odkar je Organizacija združenih narodov razglasila Mednarodno leto družin (1994). Na današnji dan, 15. maja, tako obeležujemo Mednarodni dan družin. Ta opozarja na pomen družin kot jedrnih celic družbe, v katere so vključeni ljudje vseh starosti.

Sodobna družina se srečuje z mnogimi izzivi, kot so uravnoteženo družinsko in poklicno življenje, vzajemno sodelovanje obeh staršev pri vzgoji otrok, soočanje z brezposelnostjo ter finančno in materialno stisko, tako družin z obema staršema kot enostarševskih družin. S posebno pozornostjo omenimo družine, ki so ranljive zaradi zasvojenosti, nasilja in zanemarjanja.

Ob tej priložnosti v mreži Vključen.si izrekamo željo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da podpira pobude, ki krepijo suverenost in samostojnost družin ter njihovo aktivno vključevanje v skupnost in civilni dialog. Želimo si, da preko javnih kanalov širi dobre prakse delovanja na področju družine, kot so certifikat Družini prijazno podjetje, možnost dela na daljavo, prožen delovni čas, idr. Nujno potrebna se nam zdi finančna podpora programov, ki zagotavljajo trajno preventivno skrb in podporo družinskemu življenju, kot so programi družinskih in mladinskih centrov.

Tudi Zavod Pelikan – Karitas se v svojem delovanju dnevno srečuje z različnimi oblikami ranljivosti v programih za zdravljenje zasvojenosti z drogami, programih obravnave ljudi z dvojnimi diagnozami, preventivnih programih in materinskih domovih.

Lidija Jerebic, strokovna vodja programa Materinski dom Zavoda Pelikan – Karitas, je ob tem dnevu izjavila: »Vsaka ženska, ki je zapustila družino ali pa je niso sprejeli v svoji družini, hrepeni po njej, jo znova želi najti. V Materinskem domu se to zelo čuti preko pogovorov. Prav zaradi močnega hrepenenja živeti z nekom in imeti družino marsikatera ženska prehitro najde moškega, s katerem ne zmoreta zaživeti skupaj. Zaradi drugačnih pričakovanj in prehitrih odločitev! Družina nudi varnost, toplino, ljubezen. To pa pomeni, da jo moraš tudi dajati, ne samo sprejemati.«

Ob Mednarodnem dnevu družin izrekamo priznanje vsem staršem in drugim, ki se trudijo za dobrobit in kakovostno življenje v družinskem okolju ter s tem pripomorejo k bolj vključujočim in trajnostnim rešitvam tudi znotraj širše skupnosti! 

Zavod Pelikan – Karitas in mreža Vključen.si

Pripravila: Maja Žagar, Mreža za socialno vključenost Vključen.si

Celotna izjava je na voljo na vkljucen.si >>>