Vabilo na izobraževanje: Gradimo skupni dom

 

DVODNEVNO IZOBRAŽEVANJE

GRADIMO SKUPNI DOM

 

Kdaj: petek 5. april in sobota 6. april

Urnik: petek od 18.00 – sobota do 14.00

Kje: Vrbje pri Celju (točno lokacijo in navodila za dostop sporočimo po prijavi)

Prevoz: Organiziran prevoz iz Ljubljane oz. po dogovoru tudi od drugje

Izobraževanje je brezplačno.

 

S temo migracij se zelo pogosto srečujemo, redkeje pa jo povezujemo tudi z razvojem. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki jih zanimajo vzroki za migracije in povezave med migracijami in globalnim razvojem. Torej mladim, študentom, dijakom, prostovoljcem, mladinskim delavcem, itd.

Petek, 5.4.2019

18:00 – 18:30    Spoznavanje udeležencev

18:30 – 19:00     Predstavitev projekta MIND – Migracije.Povezanost.Razvoj. in akcije ozaveščanja Kaj je dom?

19:00 – 20:00  Večerja

20:00 – 21:30    Spoznavanje globalnih tem s poudarkom na migracijah in razvoju  preko zanimivih interaktivnih delavnic

21:30   Zabavni večer

Sobota, 6.4.2019

9:00 – 10:00   Predstavitev in pogovor o temi povezanosti migracij in globalnega razvoja preko predstavitve vsakdanjega življenja, vzrokov za migracije in razvojnih projektov Slovenske karitas v Afriki in tudi drugje po svetu

10:00 – 10:30  Interaktivna delavnica globalnega učenja

10:30 – 11:00 Odmor za  kavo, čaj

11:00 – 12:15   Srečanje in odprt pogovor z osebemi z migrantskimi koreninami: z Vaelom Hanuna, rojenim v Siriji slovensko-palestinskima staršema in s sestro Felicitas Nwabueze, po rodu iz Nigerije, 15 let deluje v Sloveniji v župniji Petrovče

12:15 – 13:15  Delo po skupinah: ideje udeleženih za možne aktivnosti za mlade v okviru projekta MIND in za druge aktivnosti v sklopu youngCaritas v Sloveniji in poročanje

13:15 – 13:45  Predstavitev aktivnosti youngCaritas v katere se mladi lahko vključujejo v Sloveniji

13:45  Zaključek –  Kosilo

Vael Hanuna je potomec palestinskega begunca iz Sirije in Slovenke s Koroške. Prva dva otroka sta rojena v Sloveniji, ostali pa v Siriji. Starša sta otroke bogatatila z obema kulturama in verama ter nas obrezovala za dobro rast. Sirijo so drug za drugim po maturi zapustili vsi otroci, tudi Vael, z najmlajšim pa je prišla tudi mama. Sirijo so zapustili zaradi pritiska na očeta, ker so bili palestinski begunci v Siriji  brez pravic in državljanstva. Vael je danes zelo dejavnem pri pomoči beguncem in migrantom, ki prihajajo iz arabsko govorečih držav, saj razume njihov jezik in kulturo. Poročen je s Slovenko.

Sestra Felicitas Nwabueze, je po rodu iz Nigerije. Prihaja iz družine z 8 otroci. Je benediktinka. Zaradi pokorščine je najprej prišla v Italijo, kasneje pa so jo poslali v Slovenijo, kjer deluje že 15 let. Sedaj deluje v župniji Petrovče, kjer uči verouk. S tem bogati otroke ne samo na verskem področju, temveč tudi s svojo kulturo.

Jana Lampe v okviru Slovenske karitas deluje na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in globalnega učenja. Je vodja projektov in programov mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenske karitas na območju Podsaharske Afrike in Zahodnega Balkana. Trenutno vodi izvajanje več projektov na temo opolnomočenja žensk v BiH, Srbiji, Ruandi ter program Slovenske karitas “Z delom do dostojnega življenja” in Za srce Afrike.

11 držav, 12 organizacij, ena skupna vizija.

MIND je 3-letni projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za zunanje zadeve RS, preko katerega si bomo partnerske organizacije Karitas iz Avstrije (nosilec projekta), Nemčije, Bolgarije Češke, Nizozemske, Belgije, Italije, Portugalske, Slovaške, Slovenije, Švedske ter Caritas Europa prizadevale za povečanje ozaveščenosti javnosti o razvojni problematiki ter spodbujale globalno učenje znotraj Evropske Unije. V Sloveniji je k projektu pridružena tudi Platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč – SLOGA.

Glavni cilj projekta je povečanje ozaveščenosti.

Projekt bo prispeval k pozitivnim pogledom na migracije in globalni razvoj ter k aktivni udeležbi družbe v Evropi pri reševanju razvojne problematike v smeri uresničevanja Ciljev trajnostnega razvoja , sprejetih v sklopu Agende 2030 s strani Združenih narodov. Preko projekta želimo povečati prostor, kjer bodo ljudje dobili možnost srečevanja med seboj, da bodo bolje razumeli odnose med trajnostnim razvojem in migracijami ter se odzivali nanje s človečnostjo, dostojanstvom in spoštovanjem.

Pričakovani rezultati naših zagovorniških aktivnosti in kampanj v triletnem obdobju (oktober 2017 -september 2020), se bodo odražali v:

  1. Izboljšanem javnem razumevanju odnosa med splošnim trajnostnim razvojem in migracijami, njihovo vlogo znotraj EU in v državah v razvoju ter EU prispevku k razvojnemu sodelovanju (v posamezni in med 11 državah članicah).
  2. Večji vključenosti državnih organov, organizacij civilne družbe, posameznikov in drugih (potencialnih) akterjev na področju razvoja, pri prepoznavanju osnovnih vzrokov za migracije ter pri udeležbi migrantov in beguncev kot soustvarjalcev razvoja (znotraj posamezne in v 11 državah članicah EU ter lahko tudi v njihovi matični državi).

 

 

 

 

Projekt MIND je sofinanciran s strani programa Evropske Unije za Globalno učenje in ozaveščanje javnosti (DEAR) ter Ministrstva za zunanje zadeve RS. Mnenja izražena v besedilu predstavljajo mnenja Slovenske karitas in ne predstavljajo uradnega stališča EU in Vlade RS. Več informacij o programu DEAR najdete na tej strani.